Oluline

JG10 õpilaste vastuvõtt 2020/21. õa-ks 17. jaanuar Rita M


Head põhikooli 9. klasside õpilased!

2020/21.õa Jõhvi Gümnaasiumi 10. klassidesse vastuvõtu ajagraafikus muudatusi ei ole, sisseastumistestid ja vestlus toimuvad elektrooniliselt.

Lisainfo registreerunud õpilaskandidaatidele
sisseastumiskeskkonnas: www.sisseastumine.ee/johvi
ja vastuvõtu ajakavas: https://johvig.ee/vastuvotu-ajakava

NB! 2020/21. õa-ks 10.klassidesse kandideerimine on lõppenud!

Tutvu pakutavate valikmoodulitega: https://johvig.ee/valikained

 

 

Head põhikooli 9. klasside õpilased!

2020/21.õa Jõhvi Gümnaasiumi 10. klassidesse vastuvõtu ajagraafikus muudatusi ei ole, sisseastumistestid ja vestlus toimuvad elektrooniliselt.

Lisainfo registreerunud õpilaskandidaatidele
sisseastumiskeskkonnas: www.sisseastumine.ee/johvi
ja vastuvõtu ajakavas: https://johvig.ee/vastuvotu-ajakava

NB! 2020/21. õa-ks 10.klassidesse kandideerimine on lõppenud!

Tutvu pakutavate valikmoodulitega: https://johvig.ee/valikained