Oluline

Õpilaskandidaatide registreerimine 2020/21. õa-ks avatud 01.03.-21.04. 17. jaanuar Rita M


Head põhikooli 9. klasside õpilased!

Vastuvõtt 2020/21.õa-ks Jõhvi Gümnaasiumi 10. klassidesse
algab 1. märtsil!
Õpilaskandidaadiks tuleb registreeruda sisseastumiskeskkonnas: https://sisseastumine.ee/johvi

Sisseastumiskeskkonnas tuleb registreerumisel failidena lisada:
- motivatsioonikiri
- 9. klassi kokkuvõtvate hinnete väljavõte (olemasolevad trimestri/semestri/poolaasta hinded) e-päevikust

Õpilaskandidaadiks registreerimine on avatud 21. aprillini (k.a).

Lisainfo vastuvõtu ajakava kohta: https://johvig.ee/vastuvotu-ajakava

NB! Vastuvõtu ajagraafikus muudatusi ei ole, kuid sisseastumistest ning vestlus toimuvad elektrooniliselt!
Lisainfo saadame õpilaskandidaatidele sisseastumiskeskkonna kaudu.

---


N 08.04.2020 e-infotunnid 9.klasside õpilastele ja lastevanematele
17:30 eesti keeles / veebis toimuva elektroonilise infotunni lingi avaldame infotunni päeval!
18:30 vene keeles / veebis toimuva elektroonilise infotunni lingi avaldame infotunni päeval!

 

 


Õpilaskandidaadiks registreerimise avame 01.03.2020, registreerimise tähtaeg on 21.04.2020.
Lisainfo:
https://johvig.ee/vastuvotu-ajakava

 

Head põhikooli 9. klasside õpilased!

Vastuvõtt 2020/21.õa-ks Jõhvi Gümnaasiumi 10. klassidesse
algab 1. märtsil!
Õpilaskandidaadiks tuleb registreeruda sisseastumiskeskkonnas: https://sisseastumine.ee/johvi

Sisseastumiskeskkonnas tuleb registreerumisel failidena lisada:
- motivatsioonikiri
- 9. klassi kokkuvõtvate hinnete väljavõte (olemasolevad trimestri/semestri/poolaasta hinded) e-päevikust

Õpilaskandidaadiks registreerimine on avatud 21. aprillini (k.a).

Lisainfo vastuvõtu ajakava kohta: https://johvig.ee/vastuvotu-ajakava

NB! Vastuvõtu ajagraafikus muudatusi ei ole, kuid sisseastumistest ning vestlus toimuvad elektrooniliselt!
Lisainfo saadame õpilaskandidaatidele sisseastumiskeskkonna kaudu.

---


N 08.04.2020 e-infotunnid 9.klasside õpilastele ja lastevanematele
17:30 eesti keeles / veebis toimuva elektroonilise infotunni lingi avaldame infotunni päeval!
18:30 vene keeles / veebis toimuva elektroonilise infotunni lingi avaldame infotunni päeval!

 

 


Õpilaskandidaadiks registreerimise avame 01.03.2020, registreerimise tähtaeg on 21.04.2020.
Lisainfo:
https://johvig.ee/vastuvotu-ajakava