Meie koolist

Hoolekogu


 

Haridus- ja teadusministri 03.12.2010 määrus nr 69
"Riigi üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord"

Hoolekogule on võimalik saata küsimusi või ettepanekuid 
e-postile: ave.pae@johvig.ee

Koosolekute protokollid ja materjalid 2022/23. õa:

Hoolekogu koosseis (kinnitatud 28.02.2023)
Hoolekogu koosseis (kinnitatud 04.11.2022) / kehtetu

2022/23. õa protokollid
Esimees: Anne Palmiste
Aseesimees: Vello Salla
Sekretär: Ave Pae

Koosolek nr 1 / 28.11.2022

Koosolek nr 2 / 15.02.2023

E-koosolek nr 3 / 23.02.2023

   
Koosolekute protokollid ja materjalid 2021/22. õa:  
Hoolekogu koosseis (kinnitatud 16.02.2022) / kehtetu 2021/22. õa protokollid
Esimees: Anne Palmiste
Aseesimees: Oliver Villers
Sekretär: Ave Pae
Koosolek nr 1 / 28.02.2022
  Koosolek nr 2 / 22.08.2022
Lisa: Tööplaan
   
Koosolekute protokollid ja materjalid 2020/21. õa:
Hoolekogu koosseis (kinnitatud 17.11.2020) / kehtetu 2020/21. õa protokollid
Esimees: Ingar Metsatalu
Aseesimees: Olev Mihkelson
Sekretär: Ave Pae
Koosolek nr 1 / 07.12.2020
  Koosolek nr 2 / 21.06.2021
  Koosolek nr 3 / 24.08.2021
  E-koosolek nr 4 / 30.08.2021
   
Koosolekute protokollid ja materjalid 2019/20. õa:
Hoolekogu koosseis (kinnitatud 29.10.2019) / kehtetu 2019/20. õa protokollid
Esimees: Ingar Metsatalu
Aseesimees: Tea Allikmäe
Sekretär: Ave Pae
Koosolek nr 1 / 14.11.2019
  Koosolek nr 2 / 30.01.2020
  E-koosolek nr 3 / 09.04.2020
  Koosolek nr 4 / 16.06.2020
 

 

Koosolekute protokollid ja materjalid 2018/19. õa:
Hoolekogu koosseis (kinnitatud 18.12.2018) / kehtetu 2018/19. õa protokollid
  Koosolek nr 1 / 30.01.2019
  Koosolek nr 2 / 08.04.2019
   
Koosolekute protokollid ja materjalid 2017/18. õa:
Hoolekogu koosseis (kinnitatud 26.01.2018) / kehtetu 2017/2018. õa protokollid
Hoolekogu koosseis (kinnitatud 10.10.2017) / kehtetu Koosolek nr 1 / 18.10.2017 / 
Protokolli parandamise protokoll
  Koosolek nr 2 / 27.11.2017
Tööplaan 2017/2018. õa (kinnitatud 18.10.2017) Koosolek nr 3 / 13.03.2018 /
Protokolli parandamise protokoll
Ülevaade hoolekogu tööst 2017/18. õa (kinnitatud 22.05.2018) E-koosolek nr 4 / 05.04.2018
  Koosolek nr 5 / 11.04.2018
  E-koosolek nr 6 / 23.04.2018
  Koosolek nr 7 / 22.05.2018
   
Koosolekute protokollid ja materjalid 2016/17. õa:
Hoolekogu koosseis (kinnitatud 05.10.2016) / kehtetu 2016/2017. õa protokollid
  Koosolek nr 1 / 21.09.2016 / 
Protokolli parandamise protokoll
Tööplaan 2016/2017. õa (kinnitatud 21.09.2016) Koosolek nr 2 / 01.12.2016
Tööplaan 2016/17. õa (muudetud 25.05.2017) Koosolek nr 3 / 16.03.2017
Ülevaade hoolekogu tööst 2016/17. õa (kinnitatud 15.06.2017) Koosolek nr 4 / 25.05.2017
  Koosolek nr 5 / 15.06.2017
   
Koosolekute protokollid ja materjalid 2015/16. õa:
Jõhvi Gümnaasiumi hoolekogu koosseis (kinnitatud 19.11.2015) / kehtetu 2015/2016. õa protokollid
  Koosolek nr 1 / 14.12.2015 
Tööplaan 2015/2016. õa II poolaastaks Koosolek nr 2 / 19.01.2016
Ülevaade hoolekogu tööst 2015/16. õa (kinnitatud 21.09.2016) Koosolek nr 3 / 08.02.2016
  Koosolek nr 4 / 16.02.2016
  Koosolek nr 5 / 26.02.2016
  Koosolek nr 6 / 16.03.2016
  Koosolek nr 7 / 28.03.2016
  Koosolek nr 8 / 06.04.2016
  Koosolek nr 9 / 12.05.2016

 

 

 

 

Haridus- ja teadusministri 03.12.2010 määrus nr 69
"Riigi üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord"

Hoolekogule on võimalik saata küsimusi või ettepanekuid 
e-postile: ave.pae@johvig.ee

 

 

 

Koosolekute protokollid ja materjalid 2022/23. õa:

Hoolekogu koosseis (kinnitatud 28.02.2023)
Hoolekogu koosseis (kinnitatud 04.11.2022) / kehtetu

2022/23. õa protokollid
Esimees: Anne Palmiste
Aseesimees: Vello Salla
Sekretär: Ave Pae

Koosolek nr 1 / 28.11.2022

Koosolek nr 2 / 15.02.2023

E-koosolek nr 3 / 23.02.2023

   
Koosolekute protokollid ja materjalid 2021/22. õa:  
Hoolekogu koosseis (kinnitatud 16.02.2022) / kehtetu 2021/22. õa protokollid
Esimees: Anne Palmiste
Aseesimees: Oliver Villers
Sekretär: Ave Pae
Koosolek nr 1 / 28.02.2022
  Koosolek nr 2 / 22.08.2022
Lisa: Tööplaan
   
Koosolekute protokollid ja materjalid 2020/21. õa:
Hoolekogu koosseis (kinnitatud 17.11.2020) / kehtetu 2020/21. õa protokollid
Esimees: Ingar Metsatalu
Aseesimees: Olev Mihkelson
Sekretär: Ave Pae
Koosolek nr 1 / 07.12.2020
  Koosolek nr 2 / 21.06.2021
  Koosolek nr 3 / 24.08.2021
  E-koosolek nr 4 / 30.08.2021
   
Koosolekute protokollid ja materjalid 2019/20. õa:
Hoolekogu koosseis (kinnitatud 29.10.2019) / kehtetu 2019/20. õa protokollid
Esimees: Ingar Metsatalu
Aseesimees: Tea Allikmäe
Sekretär: Ave Pae
Koosolek nr 1 / 14.11.2019
  Koosolek nr 2 / 30.01.2020
  E-koosolek nr 3 / 09.04.2020
  Koosolek nr 4 / 16.06.2020
 

 

Koosolekute protokollid ja materjalid 2018/19. õa:
Hoolekogu koosseis (kinnitatud 18.12.2018) / kehtetu 2018/19. õa protokollid
  Koosolek nr 1 / 30.01.2019
  Koosolek nr 2 / 08.04.2019
   
Koosolekute protokollid ja materjalid 2017/18. õa:
Hoolekogu koosseis (kinnitatud 26.01.2018) / kehtetu 2017/2018. õa protokollid
Hoolekogu koosseis (kinnitatud 10.10.2017) / kehtetu Koosolek nr 1 / 18.10.2017 / 
Protokolli parandamise protokoll
  Koosolek nr 2 / 27.11.2017
Tööplaan 2017/2018. õa (kinnitatud 18.10.2017) Koosolek nr 3 / 13.03.2018 /
Protokolli parandamise protokoll
Ülevaade hoolekogu tööst 2017/18. õa (kinnitatud 22.05.2018) E-koosolek nr 4 / 05.04.2018
  Koosolek nr 5 / 11.04.2018
  E-koosolek nr 6 / 23.04.2018
  Koosolek nr 7 / 22.05.2018
   
Koosolekute protokollid ja materjalid 2016/17. õa:
Hoolekogu koosseis (kinnitatud 05.10.2016) / kehtetu 2016/2017. õa protokollid
  Koosolek nr 1 / 21.09.2016 / 
Protokolli parandamise protokoll
Tööplaan 2016/2017. õa (kinnitatud 21.09.2016) Koosolek nr 2 / 01.12.2016
Tööplaan 2016/17. õa (muudetud 25.05.2017) Koosolek nr 3 / 16.03.2017
Ülevaade hoolekogu tööst 2016/17. õa (kinnitatud 15.06.2017) Koosolek nr 4 / 25.05.2017
  Koosolek nr 5 / 15.06.2017
   
Koosolekute protokollid ja materjalid 2015/16. õa:
Jõhvi Gümnaasiumi hoolekogu koosseis (kinnitatud 19.11.2015) / kehtetu 2015/2016. õa protokollid
  Koosolek nr 1 / 14.12.2015 
Tööplaan 2015/2016. õa II poolaastaks Koosolek nr 2 / 19.01.2016
Ülevaade hoolekogu tööst 2015/16. õa (kinnitatud 21.09.2016) Koosolek nr 3 / 08.02.2016
  Koosolek nr 4 / 16.02.2016
  Koosolek nr 5 / 26.02.2016
  Koosolek nr 6 / 16.03.2016
  Koosolek nr 7 / 28.03.2016
  Koosolek nr 8 / 06.04.2016
  Koosolek nr 9 / 12.05.2016