Kohustuslik kirjandus ja vajalikud õppevahendid

Gümnaasiumiõpilasel võiks kodus olla arvuti (soovitavalt mikrofoni ja kaameraga).
Arvutit on vaja õppetööde koostamiseks/esitamiseks (näiteks UPT koostamiseks).
(Koolis on õpilastele õppetööde tegemiseks 2.korrusel õpilaste arvutinurk)

 JG10JG11JG12
Keemia
 
Õppevahendid:
- paks (96 lehte) ruuduline kaustik,
- õpimapi kaaned,
- kiletaskud (10 tk)
- must või sinine pastapliiats, 
- värvipliiats või marker,
- harilik pliiats ja kustukumm
Õppevahendid:
- võimalik jätkata vanasse kaustikusse,
- õpimapi täiendamine
Õppevahendid:
- võimalik jätkata vanasse kaustikusse,
- õpimapi täiendamine
Matemaatika

Ruuduline kaustik/vihik,

kirjutusvahendid (must või sinine pastapliiats, mõni värvipliiats/vildikas),

joonestusvahendid (harilik pliiats, kustutuskumm, joonlaud, nurklaud, sirkel, mall, jms),

mitteprogrammeeritav taskuarvuti (taskuarvuti võiks võimaldada arvutamist harilike murdudega - nupp [A b/c] või analoogne);

Ruudulised A4 ja/või A3 paberid.

A4 kaaned köitmiseks,

A4 kiletaskud.

Ruuduline kaustik/vihik,

kirjutusvahendid (must või sinine pastapliiats, mõni värvipliiats/vildikas),

joonestusvahendid (harilik pliiats, kustutuskumm, joonlaud, nurklaud, sirkel, mall, jms),

mitteprogrammeeritav taskuarvuti (taskuarvuti võiks võimaldada arvutamist harilike murdudega - nupp [A b/c] või analoogne);

Ruudulised A4 ja/või A3 paberid.

A4 kaaned köitmiseks,

A4 kiletaskud.

Ruuduline kaustik/vihik,

kirjutusvahendid (must või sinine pastapliiats, mõni värvipliiats/vildikas),

joonestusvahendid (harilik pliiats, kustutuskumm, joonlaud, nurklaud, sirkel, mall, jms),

mitteprogrammeeritav taskuarvuti (taskuarvuti võiks võimaldada arvutamist harilike murdudega - nupp [A b/c] või analoogne);

Ruudulised A4 ja/või A3 paberid.

A4 kaaned köitmiseks,

A4 kiletaskud.

Füüsika

õp Julia
õp Riina
õp Irja

Joonlaud, harilik pliiats, pastapliiats, kalkulaator, ruuduline kaustik, ruuduline paber A4Joonlaud, harilik pliiats, pastapliiats, kalkulaator, ruuduline kaustik, ruuduline paber A4Joonlaud, harilik pliiats, pastapliiats, kalkulaator, ruuduline kaustik, ruuduline paber A4

Geograafia

õp Monika

- paks (96 lehte) ruuduline/jooneline kaustik,
- värvilised pliiatsid/vildikad
- joonlaud
- paks (96 lehte) ruuduline/jooneline kaustik,
- värvilised pliiatsid/vildikad
- joonlaud
- paks (96 lehte) ruuduline/jooneline kaustik,
- värvilised pliiatsid/vildikad
- joonlaud

Inglise keel

õp Anna

96 lk vihik ja kaust töölehtede ja kirjalike tööde jaoks  

Vene keel võõrkeelena

õp Jelena M
õp Oksana

jooneline kaustik, kiletaskud töölehtede/kirjalike tööde jaoks,
harilik pliiats, pastapliiats, värvilisi kirjutusvahendeid
jooneline kaustik (võib jätkata), kiletaskud töölehtede/kirjalike tööde jaoks, harilik pliiats, pastapliiats, värvilisi kirjutusvahendeidjooneline kaustik (võib jätkata), kiletaskud töölehtede/kirjalike tööde jaoks, harilik pliiats, pastapliiats, värvilisi kirjutusvahendeid

Ajalugu

õp Leigi
õp Tanel

96 lk kaustik, kaust või kiletaskud töölehtede/kirjalike tööde jaoks96 lk kaustik, kaust või kiletaskud töölehtede/kirjalike tööde jaoks96 lk kaustik, kaust või kiletaskud töölehtede/kirjalike tööde jaoks

Eesti keel 

õp Dea
õp Maie
õp Erika P

kaustik või õpimapp, praktilise eesti keele kursuste ajal töövihik, kirjutusvahendidkaustik või õpimapp, praktilise eesti keele kursuste ajal töövihik, kirjutusvahendidkaustik või õpimapp, praktilise eesti keele kursuste ajal töövihik, kirjutusvahendid
Kehaline kasvatus
(P, T)
Sise- ja välisspordiriided;
sise- ja välisspordijalatsid;
võimalusel suusavarustus
Sise- ja välisspordiriided;
sise- ja välisspordijalatsid;
võimalusel suusavarustus
Sise- ja välisspordiriided;
sise- ja välisspordijalatsid;
võimalusel suusavarustus
Inimeseõpetus
õp Keitlyn
õpimapp,
kiletaskud
xx

Kirjandus

õp Dea
õp Erika P

"Kirjandusteose analüüs ja tõlgendamine"
1 Remarque’i või Hemingway romaan
Salingeri “Kuristik rukkis” või 1 kaasaegne noorsooraamat
1 teos õpilase valikul (täpsustame tunnis)
1 luulekogu

„Pärimus ja kirjandus"
Tammsaare “Põrgupõhja uus Vanapagan”
Kivirähk “Rehepapp” või “Mees, kes teadis ussisõnu”
Tammsaare “Juudit” või Sophokles “Kuningas Oidipus”
1 teos õpilase valikul (täpsustame tunnis)
katkendid “Kalevipojast”, Faehlmanni müütilised muistendid

Soovituslik:

11. klass

1 realistlik romaan (Balzac "Isa Goriot" või Dostojevski "Kuritöö ja karistus" või Flaubert "Madame Bovary" või Stendhal "Punane ja must");

1 psühholoogiline või armastusromaan (Vilde "Mäeküla piimamees" või "Woolf "Tuletorni juurde" või Traat "Inger" või Hamsun "Victoria")

Goethe "Faust" I osa;

1 modernistlik või postmodernistlik romaan (Ristikivi "Hingede öö" või Unt "Sügisball"või Woolf "Proua Dalloway");

1 eesti autori luulekogu.

12. kl I kursus

1 Franz Kafka või Herman Hesse romaan või Knut Hamsuni „Maa õnnistus”;

Mihhail Bulgakovi „Meister ja Margarita” või Vladimir Nabokovi „Lolita”;

1 August Mälgu või August Gailiti või Bernard Kangro või Arved Viirlaiu romaan;

Jaan Krossi või Mats Traadi või Viivi Luige romaan.

 

12. kl II kursus

1 Andrus Kivirähki või Emil Tode/Tõnu Õnnepalu või Indrek Hargla romaan;

1 Sofi Oksaneni romaan;

1 teos uuemast maailmakirjandusest;

1 eesti nüüdisluulekogu.

Kirjandus

õp Maie

10. KLASS 1. KURSUS „Kirjandusteose tõlgendamine ja analüüs“

P. Vallak „Rahapada“ (tunnis)

E. Hemingway „Vanamees ja meri“ (80 lk)/ E. M. Remarque „Läänerindel muutuseta“(170 lk)

J. Liivi luulet (tunnis)

A. H. Tammsaare „Tõde ja õigus“ kas 1. või 4. osa või „Põrgupõhja uus Vanapagan“ (210 lk)

 

2. KURSUS „Kirjandus antiigist 19. sajandini“

Homeros „Odüsseia“ katkend (tunnis)

P. Merimee “Carmen“ (40 lk) / “Colomba“ (100 lk)

W. Shakespeare´i sonetid (tunnis)

E. Vilde „Mäeküla piimamees“ (150 lk)

11. B KLASS  „KIRJANDUSE PÕHILIIGID JA -ŽANRID“

Eesti luulet (kirjanduslike rühmituste liikmed – ümberpööratud klassiruum)

H. Balzac „Isa Goriot“ (120 lk)/ G. Flaubert „Madame Bovary“/ M. Shelley „Frankenstein“

A. Tšehhovi novelle (tunnis)

K. Ristikivi 1 teos („Nõiduse õpilane“, „Rohtaed“, „Hingede öö“ vm) 7 teost on koolis

12. A KLASS „20. SAJANDI KIRJANDUS“

A. Camus/Th. Mann novell (tunnis)

H. Hesse „Siddhartha“/“Stepihunt“ või S. Fitzgerald „Suur Gatsby“

 Eesti pagulasluulet (1 autor, ümberpööratud klassiruum)

J. Kross „Keisri hull“/ „Wikmani poisid“ vm teos

 

12. A KLASS „UUEM KIRJANDUS“

E. Tode  „Piiririik“ või sarjast „Minu …“ 1 teos

A. Baricco  1 teos (näit. „Siid“ või „Novecento“ )

S. Oksanen „Puhastus“ vm teos

P. Coelho  1 teos (näit. „Alkeemik“, „Veronika otsustab surra“ vm)

Vene kirjandus

õp Irina

xx

JG12  Курс «Литература второй половины XX века»:

Поэты-шестидесятники (А.Вознесенский, Е.Евтушенко, Б.Окуджава, В.Высоцкий, Р.Рождественский, Б.Ахмадулина)

В.Шукшин. "Рассказы В.Шукшина"
В.Распутин. Повесть «Живи и помни»
В.Шаламов.
"Колымские рассказы"
А.Солженицын. "Один день Ивана Денисовича"
Д.Сэлинджер. "Над пропастью во ржи"
Б.Пастернак. Роман "Доктор Живаго"

Nimekiri on täiendamisel.

Avaldatud 28.02.2018. Viimati muudetud 26.06.2024.