Õpilasesindus

Õpilasesindus on õpilaste häälekandja ja annab sellega panuse koolielu korraldusse – algatab ja juhib õpilaste ühistegevusi ning teeb ettepanekuid nii õppetöö sisulisse kui korralduslikku ülesehitusse.

 

Õpilasesinduse president:

Sandra-Leen Kallavus
opilasesindus@johvig.ee

Õpilasesinduse Facebooki lehtlink opens on new page

Õpilasesinduse mentor:

Ketter Kõre
huvijuht

 

 

Avaldatud 28.02.2018. Viimati muudetud 01.11.2023.