Valikained

Valikained on jaotatud valikmoodulitesse, õpilane valib endale sobiva valikmooduli õppeaasta alguses.

Valikmooduli saab valida kas tervikuna (kolmeks aastaks) või osadena (õppeaasta kaupa;
v.a "Sisejulgeoleku" ja "Meditsiin ja keemia" valikmoodulid, mille saab valida ainult 10. klassi alguses). 

Vastaval õppeaastal avatavad mooduli kursused avalikustatakse hiljemalt jooksva õppeaasta alguses.
Moodulite ainepaketti on koolil õigus täiendada.

Valikmoodulid  

MEDITSIIN JA KEEMIA*
* valikmoodul tuleb läbida tervikuna ehk kestab 3 aastat

Koostööpartnerid:
Ida-Viru Keskhaigla
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Kohtla-Järve struktuuriüksus

Õppemoodul on loodud õpilasele, kellel on sügav huvi meditsiini ja
tervishoiu vastu ning kes soovib süvendada oma teadmisi selles
valdkonnas.
Kursusel antakse ülevaade kaasaegsetest meditsiinierialadest,
õpitakse esmaabi, inimese anatoomiat ja füsioloogiat ning laboris
viiakse läbi nii kvalitatiivseid kui ka kvantitatiivseid keemilisi analüüse.
Moodul toimub koostöös tervishoiuasutustega ning tänu sellele
saad kogeda, kuidas PÄRISELT meditsiinitöötajad toimetavad.

SISEJULGEOLEK*
* valikmoodul tuleb läbida tervikuna ehk kestab 3 aastat

Koostööpartnerid:
Sisekaitseakadeemia
Politsei- ja Piirivalveamet
Päästeamet
Viru Vangla

Valikmoodul annab põhjaliku ülevaate vastava valdkonna
seadusandlusest, turvalisusest, vabatahtlike tööst, küberkaitsest
ning piiripunktides toimuvast. Lisaks õpitakse selgeks enesekaitse
baas- ja liikumisvõtted ning omandatakse abipäästja oskused.
Välilaagrites on võimalik tunnis õpitud teoreetilisi teadmisi ja oskusi
praktiliselt läbi proovida, seda nii üksi kui ka meeskonnatööna.

Loodusteaduste ja tehnoloogia moodul (LTT)**

** õpilane valib valikmooduli kas tervikuna (3-aastane õpe)
või osadena (I, II ja/või III osa, üks osa kestab ühe õppeaasta)

Koostööpartnerid:
Viru Keemia Grupp
Eastman Specialties
Eesti Energia

Loodusteaduste ja tehnoloogia moodul annab võimaluse
süvendada oma teadmisi nimetatud valdkonnas ning saada
rohkem informatsiooni teadmiste ja oskuste rakendusvõimaluste kohta.

Infotehnoloogia**

** õpilane valib valikmooduli kas tervikuna (3-aastane õpe)
või osadena (I, II ja/või III osa, üks osa kestab ühe õppeaasta)

Moodul on sobilik õpilasele, kes on huvitatud digimaailmas
toimuvast ning soovib saada ülevaadet erinevatest
infotehnoloogiaga seotud valdkondadest. Valikmoodul annab
lisaks programmeerimisele ning veebilehtede ja rakenduste
loomisele võimaluse tutvuda nii küberkaitse kui ka robotitega.

Sotsiaalteadused ja õpetajaharidus**

** õpilane valib valikmooduli kas tervikuna (3-aastane õpe)
või osadena (I, II ja/või III osa, üks osa kestab ühe õppeaasta)

Moodul on loodud õpilasele, kes tunneb huvi enda ümber
toimuvate ühiskonnaprotsesside ja õpetajaameti vastu. 
Õppemoodulis keskendutakse rahvusvahelistele suhetele,
politoloogiale, avalikule esinemisele ning õpitakse lähemalt
tundma erinevaid õppemeetodeid ja -strateegiaid.
Lisaks praktiseeritakse mentorlust ja süvenetakse inimpsühholoogiasse.

Kaunid kunstid ja teater**

** õpilane valib valikmooduli kas tervikuna (3-aastane õpe)
või osadena (I, II ja/või III osa, üks osa kestab ühe õppeaasta)

Koostööpartnerid:
TÜ VKA

Moodulis õpitakse nüüdisaegse kunsti eri valdkondi ning
kunstiloome võimalusi. Lisaks vaadeldakse lähemalt teatrikunsti
ning sellega seonduvaid oskusi.

Sport ja liikumine**

** õpilane valib valikmooduli kas tervikuna (3-aastane õpe)
või osadena (I, II ja/või III osa, üks osa kestab ühe õppeaasta)

Moodul on õpilasele, kes soovib süvendada oma teadmisi
ja oskusi kehakultuuri valdkonnas ning arendada oma
kehalisi võimeid. Õpingute jooksul on võimalus õppida
spordifüsioloogiat, tutvuda spordimeditsiini, -psühholoogia
ja -ajalooga ning saada väga hea ülevaade erinevatest
treeningute tüüpidest.

Turism ja meedia**

** õpilane valib valikmooduli kas tervikuna (3-aastane õpe)
või osadena (I, II ja/või III osa, üks osa kestab ühe õppeaasta)

Mooduli jooksul läbitud õppeained annavad õpilasele
praktilisi oskusi julge avaliku esinemise valdkonnas.
Mooduli jooksul pööratakse tähelepanu nii turundusele,
turismikorraldusele kui ka tänapäevastele infokanalitele ning reklaamikunstile.

 

Valikmoodulite valimist koordineerib õppenõustaja Julija Kovaltšuk, kab 119

Avaldatud 28.02.2018. Viimati muudetud 27.06.2023.