Põhiväärtused

JG õpilane on oma “Tuleviku arhitekt”.

 

Meie JG-s usume

Faber est suae quisque fortunae

Iga inimene on oma tuleviku looja

         Appius Claudius Caecus (340– 273 eKR)

 

JG VISIOON: Meie unistus

Meie õppija ja õpetaja on inimlik, loov ja tark.

 

Meie koolipere on väärtustatud ja õpivad kõik: leiame võimekuse, anname teadmised ning loome tingimused vaba, vastutustundliku ja eetilise inimese kujunemiseks.

See kõik aitab inimesel olla õnnelik ja teadlik tulevikulooja.

 

JG MISSIOON: Kuidas unistuse teoks teeme

Pakume koostöös kodu ja kogukonnaga innustavat, arendavat ja turvalist koolikeskkonda, kus iga inimene on väärtustatud ning areneb parema iseenda, Eesti ja maailma loomiseks.

 

Õpikäsitlus on inspireeriv ning iga õppija arengut toetav:

õpe innovaatiline, eluline ja koostööle suunatud,

õpetajad inspireerivad, empaatilised ja professionaalsed,

hoone ja sisustus modernne.

 

 

JG VÄÄRTUSED: Mida väärtustame inimeses

JG toetab noort olema inimlik, loov ja tark maailmakodanik. Lisaks traditsioonilisele tarkuse taganõudmisele luuakse keskkond loovuse arenguks ja inimeseks kasvamiseks. Inimeseks, kes panustab Eesti ja kogu maailma sotsiaalsesse, kultuurilisse, majanduslikku ja keskkonnakaitselisse arengusse oma võimete realiseerimise abil. 

JG FOOKUS: Millele Jõhvi Gümnaasiumis läbivalt tähelepanu pöörame

 

 

 

Avaldatud 28.02.2018. Viimati muudetud 02.11.2020.