Vastuvõtu ajakava

Head JG10 õpilaskandidaadid!

Vastuvõtt 2024/25. õppeaasta 10. klassidesse toimub Virumaa riigigümnaasiumide ühiskatsete raames.
Seitse Virumaa riigigümnaasiumit - Jõhvi Gümnaasium, Kohtla-Järve Gümnaasium, Narva Eesti Gümnaasium, Narva Gümnaasium, Rakvere Riigigümnaasium, Kiviõli 1. Keskkool ja Sillamäe Gümnaasium, korraldavad 2024. aastal ühised sisseastumiskatsed 10. klassidesse sisseastujatele.

NB! Kindlasti tutvu nende koolide vastuvõtu korra ja tingimustega, kuhu kandideerid (märgitud koolieelistused) - kooliti on vastuvõtutingimustes erisused.
Tutvu eelnevalt: Jõhvi Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimuste ja korragalink opens on new pageJõhvi Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimuste ja korraga">

2024/25. õa sisseastumise ajakava:

JG10 SISSEASTUMISE AJAKAVA / VIRUMAA RIIGIGÜMNAASIUMIDE ÜHISKATSED 2024

11.03.-07.04.2024
https://sisseastumine.ee/virumaalink opens on new page

Avalduste vastuvõtt on lõppenud.

I samm:
JG10 ÕPILASKANDIDAADIKS REGISTREERIMINE 
Registreerimise avatud 11.03.-07.04.2024 
https://sisseastumine.ee/virumaalink opens on new page

NB! Õpilaskandidaadil palume õpilaskandidaadiks registreeruda isikliku e-postiga, näiteks gmaili kontoga (mitte koolinimelise e-postiga!)

Õpilaskandidaadiks registreerumisel tuleb märkida vähemalt esimene koolieelistus (soovi korral võib märkida rohkem ehk ka II, III jne eelistus), kuhu soovid 10. klassi õppima asuda.

Jõhvi Gümnaasiumisse kandideerijal peavad olema kokkuvõtvad  (trimestri/semestri/poolaasta) hinded positiivsed.

Jõhvi Gümnaasiumisse kandideerimisel tuleb valida eelistatud klassitüüp:
1) eestikeelne klass (eestikeelse põhikooli lõpetajatele, eesti keele kui emakeele õpe)
2) eestikeelne klass (keelekümblusklassi või venekeelse põhikooli lõpetajatele, eesti keele kui teise keele õpe)

Komisjon kontrollib esitatud kandideerimistaotlused üle hiljemalt 15.04.2024.
Tingimustele vastavad kandidaadid kutsutakse sisseastumiskatsetele.

20.04.2024

kell 09:00

TESTIDE JUHISlink opens on new page

II samm:
SISSEASTUMISKATSED: kirjalik test (kokku 135 min) paberkandjal
- eesti keel ja verbaalne mõtlemine (45 min)
- loogilis-matemaatiline mõtlemine (45 min)
- lõimitud loodusteadused (45 min)

NB! Jõhvi Gümnaasiumisse kandideerimisel tuleb sisseastumistestid sooritada ühiskatsetel eesti keeles.

Sooritatavad testid:
1) klassitüüp: eestikeelne (eestikeelse PK lõpetajatele):
- eesti keel emakeelena ja verbaalne mõtlemine (EST)
- loogilis-matemaatiline mõtlemine (EST)
- lõimitud loodusteadused (EST)
2) klassitüüp: eestikeelne (keelekümblusklassi v venekeelse PK lõpetajatele):
- eesti keel teise keelena ja verbaalne mõtlemine (EST)
- loogilis-matemaatiline mõtlemine (EST)
- lõimitud loodusteadused (EST)

NB! Kirjalik test sooritatakse koolis, mis on märgitud ühiskatsetel I eelistuseks.
Näiteks: Kui Jõhvi Gümnaasium on I eelistus, toimub kirjalik test Jõhvi Gümnaasiumis.

Kaasa võtta:
- vahetusjalanõud
- isikut tõendav dokument
- pastapliiats
- kalkulaator (loodusvaldkonna testiks)

NB! Tulemused avalikustame õpilaskandidaadile sisseastumiskeskkonnas 23.04.2024 kell 16:00

Kirjaliku katse sooritanud kandidaat kutsutakse sisseastumiskatsete II vooru. Kutse vestlusvooru saadame sisseastumiskeskkonna kaudu.

23.-25.04.2024 (20.04. testidel osalejatele)
09.-10.05.2024 (järeltestidel osalejatele)
I eelistuse koolide vestlused

15.05.-26.05.2024
II, III jne eelistuse koolide vestlused

III samm:
SISSEASTUMISKATSE 2: vestlus 
Vestlus toimub eesti keeles, kestab 15-20 minutit.

Vestlused toimuvad Jõhvi Gümnaasiumis kohapeal. 

Vestlusele tuleb kaasa võtta kirjalik loovtöö (NÄIDISlink opens on new page).

Õpilaskandidaat näeb talle määratud vestluse kuupäeva ja kellaaega sisseastumiskeskkonnas.

hiljemalt 14.05.2024 I eelistuse
katsete tulemused ning
komisjoni positiivsed otsused vastuvõtmise kohta
(otsus: vastu võtta)

28.05.2024 II, III jne eelistuse katsete tulemused ning
komisjoni otsused kõikidele koolidesse kandideerinud õpilastele
(otsus: vastu võtta, ootenimekirjas või mitte vastu võtta)

Pingerida moodustub katsete punktidest, millest:
- 60% osakaalust annab: sisseastumiskatsete I osa e kirjalikud testid
- 40% osakaalust annab: sisseastumiskatsete II osa e vestlus

Sisseastumiskeskkonnas kuvab punkte:
- kirjalikud testid (osakaal 60%, koefitsient 0,5): max 300 p
- vestlus (osakaal 40%, koefitsient 1,0): max 100 p
kokku max 250 p

Komisjon kinnitab 10. klassi vastuvõetud õpilaste nimekirja.
Õpilaskandidaat saab teavituse komisjoni otsusest sisseastumiskeskkonna kaudu.

Otsuseks saab olla:
- vastu võetud (pakume õppekohta, mis tuleb õppima tuleku soovi korral määratud tähtajaks vastu võtta)
- ootenimekirjas (õppekohta pakutakse pingerea alusel juhul, kui pingereas eespool olijatest keegi loobub ja koht vabaneb)
- mitte vastu võetud (õppekohta ei pakuta)

31.05.2024

IV samm:
ÕPPEKOHA KINNITAMINE
Vastuvõetud õpilaskandidaat kinnitab õppimatuleku sisseastumiskeskkonnas määratud kuupäevaks - hiljemalt 31.05.2024.

Kui õpilaskandidaat tähtajaks õppekoha vastuvõtmist sisseastumine.ee keskkonnas ei kinnita, loetakse see õppekohast loobumiseks ning kohta pakutakse pingerea alusel ootenimekirjas olevale õpilaskandidaadile.

peale PK lõpuaktust hiljemalt 25.07.2024V samm:
LAPSEVANEM ESITAB ARNOsse TAOTLUSE
Peale põhikooli lõpuaktust esitab õppekoha kinnitanud (vastuvõetud) õpilase lapsevanem ARNOsse taotluse kooli vastuvõtmiseks.
Taotlusele tuleb lisada kontaktandmed ja foto õpilaspileti jaoks.
  
28.-29. august 2024Koolialguse laager vastuvõetud õpilastele
2. september 20242024/25. õa ava-aktus

 

JG11-JG12 SISSEASTUMISE AJAKAVA 
07.-12.06.2024

I samm:
JG11–12 ÕPILASKANDIDAADIKS REGISTREERIMINE 
sisseastumine.ee-s (avatud 07.-12.06.2024)

Õpilaskandidaat lisab registreerimisel taotlusele:
- gümnaasiumiastme kursusehinnete väljavõtte
- kirjaliku töö (NÄIDISlink opens on new page)

Tingimustele vastavad kandidaadid kutsutakse sisseastumiskatsele.

13.06.2024 
kell 10:00

II samm:
SISSEASTUMISKATSE I: kirjalik test - 13.06. kell 10:00
SISSEASTUMISKATSE II: vestlus - 14.06. vastavalt kutsele
Vestlus toimub eesti keeles.

Vestlused toimuvad Jõhvi Gümnaasiumis. Kandidaadile saadame sisseastumiskeskkonna kaudu sõnumi vestluse toimumise kellajaaga.

17.06.2024Komisjon kinnitab 11. ja 12. klassi vastuvõetud õpilaste nimekirja.
Õpilaskandidaat saab teavituse komisjoni otsusest sisseastumiskeskkonna kaudu hiljemalt 18.06.2024.
23.06.2024III samm:
ÕPPEKOHA KINNITAMINE
Vastuvõetud 11.–12. kl õpilaskandidaat kinnitab õppimatuleku sisseastumiskeskkonnas.
kuni 25.07.2024IV samm:
LAPSEVANEM (või täisealine õpilane) ESITAB ARNOsse TAOTLUSE
Õppekoha kinnitanud vastuvõetud õpilase lapsevanem (või täisealine õpilane) esitab ARNOsse taotluse kooli vastuvõtmiseks.
Taotlusele tuleb lisada kontaktandmed ja foto õpilaspileti jaoks
28.-29. august 2024Koolialguse laager vastuvõetud õpilastele
2. september 20242024/25. õa ava-aktus

 

Avaldatud 28.02.2018. Viimati muudetud 22.05.2024.