Koolielu

Huviringid

Jõhvi Gümnaasiumis toimuvad alljärgnevad ringid:

Ring Juhendaja Toimumisaeg

Rahvatants - noorte segarühm

Võimlemisrühm

Taivo Aljaste esmaspäeviti, aatrium
Noorte segakoor Tanja Elken reedeti, kab 106
Koolibänd Peeter Priks kokkuleppel, kab 105
English Conversation Club Maddeleine,
Jeferson, Priscila
3x kuus
T 12:50-13:50
lisainfo Stuudiumis