Meie koolist

Õpilasesindus


Õpilasesindus on õpilaste häälekandja ja annab sellega panuse koolielu korraldusse – algatab ja juhib õpilaste ühistegevusi ning teeb ettepanekuid nii õppetöö sisulisse kui korralduslikku ülesehitusse.

 

Õpilasesinduse president:

Aleksandra Ratkovitš
opilasesindus@johvig.ee

Õpilasesinduse Facebooki leht

Õpilasesinduse mentor:

Saskia Sadrak
saskia.sadrak@johvig.ee

Õpilasesindus on õpilaste häälekandja ja annab sellega panuse koolielu korraldusse ? algatab ja juhib õpilaste ühistegevusi ning teeb ettepanekuid nii õppetöö sisulisse kui korralduslikku ülesehitusse.

Õpilasesinduse president:

Aleksandra Ratkovit?
opilasesindus@johvig.ee

Õpilasesinduse Facebooki leht

Õpilasesinduse mentor:

Saskia Sadrak
saskia.sadrak@johvig.ee