Vastuvõtt

Õppekavad


2019/20. õa-l avatavad klassid:

ÕPPEKAVA
100% eestikeelne 100% eestikeelne 
keelekümblus-
klasside õpilastele

eestikeelne õpe, mõned ained õpitakse vene keeles
(matemaatika, vene keel ja kirjandus, osaliselt ajalugu)

Põhikoolis eestikeelse õppekava läbinud õpilastele Põhikoolis keelekümblusklassis õppinud õpilastele Põhikoolis venekeelsel või keelekümbluse õppekaval õppinud õpilastele

ÕPILANE LÄBIB vastavalt õppekavale:

Kohustuslikud kursused
Tuumikkursused
Lisakursused eesti keeles (II k), matemaatikas, inglise keeles

VALIKMOODULID

Moodul 1: Sisejulgeolek
Moodul 2: Meditsiin ja keemia
Moodul 3: Täppisteadused
Moodul 4: Sotsiaalteadused
Moodul 5: Kaunid kunstid
Moodul 6: Teatrikunst
Moodul 7: Meedia

https://johvig.ee/valikained

NB! Registreerimine valikmoodulisse avatakse 10. klassidele septembris 2019

Kohustuslik keeleõpe:
eesti keel emakeelena
vene keel võõrkeelena
inglise / saksa keel

Kohustuslik keeleõpe:
eesti keel (15 kursust)
vene keel emakeelena
inglise keel

Täiendav lisakursus:
vene kirjandus (VK)

Kohustuslik keeleõpe:
eesti keel teise keelena (15 kursust)
vene keel emakeelena
inglise keel

Gümnaasiumi lõpetamiseks on vajalik positiivsele tulemusele sooritada:

- vähemalt 96 kursust
- uurimistöö või praktiline töö
- koolieksam
- kolm riigieksamit (inglise keele riigieksam on võimalik asendada rahvusvahelise eksamiga)

Info õppetöö korralduse kohta SIIN

 

2019/20. õa-l avatavad klassid:

Info õppetöö korralduse kohta SIIN

 

ÕPPEKAVA
100% eestikeelne 100% eestikeelne 
keelekümblus-
klasside õpilastele

eestikeelne õpe, mõned ained õpitakse vene keeles
(matemaatika, vene keel ja kirjandus, osaliselt ajalugu)

Põhikoolis eestikeelse õppekava läbinud õpilastele Põhikoolis keelekümblusklassis õppinud õpilastele Põhikoolis venekeelsel või keelekümbluse õppekaval õppinud õpilastele

ÕPILANE LÄBIB vastavalt õppekavale:

Kohustuslikud kursused
Tuumikkursused
Lisakursused eesti keeles (II k), matemaatikas, inglise keeles

VALIKMOODULID

Moodul 1: Sisejulgeolek
Moodul 2: Meditsiin ja keemia
Moodul 3: Täppisteadused
Moodul 4: Sotsiaalteadused
Moodul 5: Kaunid kunstid
Moodul 6: Teatrikunst
Moodul 7: Meedia

https://johvig.ee/valikained

NB! Registreerimine valikmoodulisse avatakse 10. klassidele septembris 2019

Kohustuslik keeleõpe:
eesti keel emakeelena
vene keel võõrkeelena
inglise / saksa keel

Kohustuslik keeleõpe:
eesti keel (15 kursust)
vene keel emakeelena
inglise keel

Täiendav lisakursus:
vene kirjandus (VK)

Kohustuslik keeleõpe:
eesti keel teise keelena (15 kursust)
vene keel emakeelena
inglise keel

Gümnaasiumi lõpetamiseks on vajalik positiivsele tulemusele sooritada:

- vähemalt 96 kursust
- uurimistöö või praktiline töö
- koolieksam
- kolm riigieksamit (inglise keele riigieksam on võimalik asendada rahvusvahelise eksamiga)