Vastuvõtt

Õppekavad


2022/23. õa-l avatavad klassid:

Klassitüübid
100% eestikeelne õpe eestikeelne õpe

eestikeelne õpe, mõned ained õpitakse vene keeles
(vene keel, matemaatika, osaliselt kirjandus, osaliselt ajalugu)

Põhikoolis eestikeelse õppekava läbinud õpilastele Põhikoolis keelekümblusklassis või venekeelsel õppekaval õppinud õpilastele Põhikoolis venekeelsel või keelekümbluse õppekaval õppinud õpilastele

ÕPILANE LÄBIB vastavalt õppekavale:

Riiklikus õppekavas ettenähtud kohustuslikud kursused
Kooli kohustuslikud kursused
sh lisakursused eesti keeles (II k), matemaatikas, inglise keeles

Matemaatikat ja keeli õpitakse tasemerühmades.

VALIKMOODULI kursused
Moodul 1: meditsiin ja keemia
Moodul 2: sisejulgeolek
Moodul 3: loodusteadused ja tehnoloogia (LTT)
Moodul 4: infotehnoloogia
Moodul 5: sotsiaalteadused ja õpetajaharidus
Moodul 6: kaunid kunstid ja teater
Moodul 7: sport ja liikumine
Moodul 8: turism ja meedia

Tutvu valikmoodulitega SIIN

NB! Registreerimine valikmoodulisse avatakse 10. klassidele septembris 2022

Gümnaasiumi lõpetamiseks on vajalik positiivsele tulemusele sooritada:

- vähemalt 96 kursust
- uurimistöö või praktiline töö
- koolieksam
- kolm riigieksamit (inglise keele riigieksam on võimalik asendada rahvusvahelise eksamiga)

Info õppetöö korralduse kohta SIIN

 

2022/23. õa-l avatavad klassid:

Info õppetöö korralduse kohta SIIN

 

Klassitüübid
100% eestikeelne õpe eestikeelne õpe

eestikeelne õpe, mõned ained õpitakse vene keeles
(vene keel, matemaatika, osaliselt kirjandus, osaliselt ajalugu)

Põhikoolis eestikeelse õppekava läbinud õpilastele Põhikoolis keelekümblusklassis või venekeelsel õppekaval õppinud õpilastele Põhikoolis venekeelsel või keelekümbluse õppekaval õppinud õpilastele

ÕPILANE LÄBIB vastavalt õppekavale:

Riiklikus õppekavas ettenähtud kohustuslikud kursused
Kooli kohustuslikud kursused
sh lisakursused eesti keeles (II k), matemaatikas, inglise keeles

Matemaatikat ja keeli õpitakse tasemerühmades.

VALIKMOODULI kursused
Moodul 1: meditsiin ja keemia
Moodul 2: sisejulgeolek
Moodul 3: loodusteadused ja tehnoloogia (LTT)
Moodul 4: infotehnoloogia
Moodul 5: sotsiaalteadused ja õpetajaharidus
Moodul 6: kaunid kunstid ja teater
Moodul 7: sport ja liikumine
Moodul 8: turism ja meedia

Tutvu valikmoodulitega SIIN

NB! Registreerimine valikmoodulisse avatakse 10. klassidele septembris 2022

Gümnaasiumi lõpetamiseks on vajalik positiivsele tulemusele sooritada:

- vähemalt 96 kursust
- uurimistöö või praktiline töö
- koolieksam
- kolm riigieksamit (inglise keele riigieksam on võimalik asendada rahvusvahelise eksamiga)