Vastuvõtt

Õppekavad


2023/24. õa-l avatakse ainult eestikeelse õppega 10. klassid:

Klassitüübid
100% eestikeelne õpe eestikeelne õpe
Põhikoolis eestikeelse õppekava läbinud õpilastele Põhikoolis keelekümblusklassis või venekeelsel õppekaval õppinud õpilastele

ÕPILANE LÄBIB vastavalt õppekavale:

Riiklikus õppekavas ettenähtud kohustuslikud kursused
Kooli kohustuslikud kursused
sh lisakursused eesti keeles (II k), matemaatikas, inglise keeles

Matemaatikat ja keeli õpitakse tasemerühmades.

VALIKMOODULI kursused
Moodul 1: meditsiin ja keemia
Moodul 2: sisejulgeolek
Moodul 3: loodusteadused ja tehnoloogia (LTT)
Moodul 4: infotehnoloogia
Moodul 5: sotsiaalteadused ja õpetajaharidus
Moodul 6: kaunid kunstid ja teater
Moodul 7: sport ja liikumine
Moodul 8: turism ja meedia

Tutvu valikmoodulitega SIIN

NB! Registreerimine valikmoodulisse avatakse 10. klassidele septembris 2023

Gümnaasiumi lõpetamiseks on vajalik positiivsele tulemusele sooritada:

- vähemalt 96 kursust
- uurimistöö või praktiline töö
- koolieksam
- kolm riigieksamit (inglise keele riigieksam on võimalik asendada rahvusvahelise eksamiga)

Info õppetöö korralduse kohta SIIN

 

2023/24. õa-l avatakse ainult eestikeelse õppega 10. klassid:

Info õppetöö korralduse kohta SIIN

 

Klassitüübid
100% eestikeelne õpe eestikeelne õpe
Põhikoolis eestikeelse õppekava läbinud õpilastele Põhikoolis keelekümblusklassis või venekeelsel õppekaval õppinud õpilastele

ÕPILANE LÄBIB vastavalt õppekavale:

Riiklikus õppekavas ettenähtud kohustuslikud kursused
Kooli kohustuslikud kursused
sh lisakursused eesti keeles (II k), matemaatikas, inglise keeles

Matemaatikat ja keeli õpitakse tasemerühmades.

VALIKMOODULI kursused
Moodul 1: meditsiin ja keemia
Moodul 2: sisejulgeolek
Moodul 3: loodusteadused ja tehnoloogia (LTT)
Moodul 4: infotehnoloogia
Moodul 5: sotsiaalteadused ja õpetajaharidus
Moodul 6: kaunid kunstid ja teater
Moodul 7: sport ja liikumine
Moodul 8: turism ja meedia

Tutvu valikmoodulitega SIIN

NB! Registreerimine valikmoodulisse avatakse 10. klassidele septembris 2023

Gümnaasiumi lõpetamiseks on vajalik positiivsele tulemusele sooritada:

- vähemalt 96 kursust
- uurimistöö või praktiline töö
- koolieksam
- kolm riigieksamit (inglise keele riigieksam on võimalik asendada rahvusvahelise eksamiga)