Meie koolist

Õppenõukogu


Haridus- ja teadusministri 23.08.2010 määrus nr 44 "Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord"

Õppenõukogu liikmeteks on direktor, õppejuhid, õpetajad, õppenõustajad ja lennujuhendajad.

 

Õppenõukogu toimumisajad 2019/20. õa-l:

10.02.2020

07.05.2020 (erakorraline)

28.05.2020

08.06.2020

15.06.2020

27.08.2020

 

 

Haridus- ja teadusministri 23.08.2010 määrus nr 44 "Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord"

Õppenõukogu liikmeteks on direktor, õppejuhid, õpetajad, õppenõustajad ja lennujuhendajad.

 

Õppenõukogu toimumisajad 2019/20. õa-l:

10.02.2020

07.05.2020 (erakorraline)

28.05.2020

08.06.2020

15.06.2020

27.08.2020