Meie koolist

Õppenõukogu

Haridus- ja teadusministri 23.08.2010 määrus nr 44 "Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord"

Õppenõukogu liikmeteks on direktor, õppejuht, õpetajad, õppenõustaja ja lennujuhendajad.

 

Õppenõukogu toimumisajad 2017/18. õa-l:

23. november 2017
11. detsember 2017
08. juuni 2018
20. juuni 2018
30. august 2018