Koolielu

Tervisekabinet


Jõhvi Gümnaasiumile osutab kooliõe teenust Corrigo OÜ.

E-R 8.30-15.00
Kabinet asub Jõhvi Põhikooli hoones 1. korrusel, kab 124
(NB! juurdepääs läbi gümnaasiumihoone).

Kooliõde: Annela Nutov
annela.nutov@corrigo.ee
tel 5661 9887

Kooliõe juurde suunab õpilase mentor/juhtivmentor.

Juhul kui eelmises koolis ei olnud kasutusel e-tervisekaart, tuleb paberkandjal tervisekaart esitada kooliõele.

---

Koolis ei ole arsti. On ainult õde (meditsiiniõde).

Kooli (meditsiini) õe pädevus

  • Haigestunud last ei ole mõtet kooli saata, kooli õde uuringuid ja ravi ei määra. Haigestumise korral tuleb pöörduda perearsti poole. Väljaspool perearsti tööaega saab ööpäevaringselt esmast meditsiinilist nõu ka telefonilt 1220.
  • Kooliõe peamised töövaldkonnad on tervise järelevalve, haiguste ennetamine (vaktsineerimine),  tervise ja heaolu edendamine ning vajadusel esmaabi osutamine. 
  • Kui laps on koolis haigestunud või on juhtunud trauma, on õe ülesandeks temale esmase abi andmine. Kooli õde saab määrata kindlaks terviseseisundi ohtlikkuse ning anda haigustunnustest lähtuvat esmaabi. Vajaduse korral kutsutakse kiirabi. Teavitatakse koheselt ka lapsevanemat.
  • Ka tavaliste haigestumiste korral teavitatakse lapsevanemaid ning püütakse leida lahendus haige lapse kodusele ravile viimiseks.
  • Väga vajalik, et Stuudiumis oleks nende lapsevanemate telefoninumbrid, kellele võib teatada õpilase haigestumisest. 

Kui lapsel on allergia või haigus, kus lapse terviseseisund võib ootamatult halveneda (näiteks suhkurtõbi, astma või epilepsia), peab kooli õde seda teadma. Kui koolis midagi lapsega juhtub, on talle võimalik kiiresti vajalikku esmaabi osutada.

Lapse tervisega seonduv dokumenteeritakse õpilase terviskaarti.

Lisainfot kooliõe töö kohta saab Eesti Haigekassa kodulehelt ja Riigiteatajast:
Sotsiaalministri 13.08.2010 määrus nr 54 "Koolitervishoiuteenust osutava õe tegevused ning nõuded õe tegevuste ajale, mahule, kättesaadavusele ja asukohale"

---

Lülisamba kõverdumine ehk skolioos

Soovitused nakkushaiguste leviku ennetamiseks

Gripp ja ülemiste hingamisteede viirushaigused

Vaktsineerimine

Puukidega levivad nakkushaigused

Söömishäired

Vaimne tervis

 

Mürgistusinfo

Perearstiabi

---

 

OÜ Corrigo pakub peredele perenõustamist.
Lisainfo: https://www.corrigo.ee/perenoustamine/

Jõhvi Gümnaasiumile osutab kooliõe teenust Corrigo OÜ.

E-R 8.30-15.00
Kabinet asub Jõhvi Põhikooli hoones 1. korrusel, kab 124
(NB! juurdepääs läbi gümnaasiumihoone).

Kooliõde: Annela Nutov
annela.nutov@corrigo.ee
tel 5661 9887

Kooliõe juurde suunab õpilase mentor/juhtivmentor.

Juhul kui eelmises koolis ei olnud kasutusel e-tervisekaart, tuleb paberkandjal tervisekaart esitada kooliõele.

---

Koolis ei ole arsti. On ainult õde (meditsiiniõde).

Kooli (meditsiini) õe pädevus

  • Haigestunud last ei ole mõtet kooli saata, kooli õde uuringuid ja ravi ei määra. Haigestumise korral tuleb pöörduda perearsti poole. Väljaspool perearsti tööaega saab ööpäevaringselt esmast meditsiinilist nõu ka telefonilt 1220.
  • Kooliõe peamised töövaldkonnad on tervise järelevalve, haiguste ennetamine (vaktsineerimine),  tervise ja heaolu edendamine ning vajadusel esmaabi osutamine. 
  • Kui laps on koolis haigestunud või on juhtunud trauma, on õe ülesandeks temale esmase abi andmine. Kooli õde saab määrata kindlaks terviseseisundi ohtlikkuse ning anda haigustunnustest lähtuvat esmaabi. Vajaduse korral kutsutakse kiirabi. Teavitatakse koheselt ka lapsevanemat.
  • Ka tavaliste haigestumiste korral teavitatakse lapsevanemaid ning püütakse leida lahendus haige lapse kodusele ravile viimiseks.
  • Väga vajalik, et Stuudiumis oleks nende lapsevanemate telefoninumbrid, kellele võib teatada õpilase haigestumisest. 

Kui lapsel on allergia või haigus, kus lapse terviseseisund võib ootamatult halveneda (näiteks suhkurtõbi, astma või epilepsia), peab kooli õde seda teadma. Kui koolis midagi lapsega juhtub, on talle võimalik kiiresti vajalikku esmaabi osutada.

Lapse tervisega seonduv dokumenteeritakse õpilase terviskaarti.

Lisainfot kooliõe töö kohta saab Eesti Haigekassa kodulehelt ja Riigiteatajast:
Sotsiaalministri 13.08.2010 määrus nr 54 "Koolitervishoiuteenust osutava õe tegevused ning nõuded õe tegevuste ajale, mahule, kättesaadavusele ja asukohale"

---

Lülisamba kõverdumine ehk skolioos

Soovitused nakkushaiguste leviku ennetamiseks

Gripp ja ülemiste hingamisteede viirushaigused

Vaktsineerimine

Puukidega levivad nakkushaigused

Söömishäired

Vaimne tervis

 

Mürgistusinfo

Perearstiabi

---

 

OÜ Corrigo pakub peredele perenõustamist.
Lisainfo: https://www.corrigo.ee/perenoustamine/