Meie koolist

Tööpakkumised


Avatud konkursid:

Konkurss vabadele ametikohtadele alates 2023/24. õa-st:

ÕPETAJATE AMETIKOHAD:
- informaatikaõpetaja (1,0)
- UPT koordinaator (sh uurimistööde aluste õpetaja) (0,75)
- B1-taseme võõrkeelte õpetaja (Euroopa keeled) (1,0)
- matemaatikaõpetaja (1,0)

Nõudmised kandidaadile:
- vastavus õpetaja kvalifikatsiooninõuetele (PGS § 74 lg 5)
- erialane töökogemus tuleb kasuks
- eesti keel emakeelena või C1-tasemel

HARIDUSTEHNOLOOG (0,5) + informaatikaalaste (valik)kursuste õpetaja (0,5)

Nõudmised kandidaadile:
- kvalifikatsiooninõuetele vastavus (erialane kõrgharidus)
haridustehnoloogil: haridustehnoloogia, informaatika, infotehnoloogia
- erialane töökogemus tuleb kasuks
- eesti keel emakeelena või C1-tasemel

ÕPPENÕUSTAJA (1,0) / asenduskoht

Nõudmised kandidaadile:
- vastavus tugispetsialisti kvalifikatsiooninõuetele (sotsiaalpedagoog, koolipsühholoog, eripedagoog)
või vastavus õpetaja kvalifikatsiooninõuetele (PGS § 74 lg 5) ja nõustamiskogemus;
- eesti keel emakeelena või C1-tasemel;
- töökogemus gümnaasiumiastmes tuleb kasuks.

ÕPPEJUHT (1,0) / asenduskoht

Nõudmised kandidaadile:
- vastavus õppejuhi kvalifikatsiooninõuetele (PGS § 74 lg 5),
- töökogemus gümnaasiumiastmes,
- eesti keel emakeelena või C1-tasemel.

Tööle asumine: august 2023

Ida-Virumaa õpetajate palgakoefitsienti rakendatakse vastavalt riiklikult kehtestatavale tingimustele alates 09/2023.

Kandideerimistähtaeg: 4. juuni 2023
CV, haridust tõendavad dokumendid ja motivatsioonikiri saata 
e-postile: cv@johvig.ee

 

Avatud konkursid:

Konkurss vabadele ametikohtadele alates 2023/24. õa-st:

ÕPETAJATE AMETIKOHAD:
- informaatikaõpetaja (1,0)
- UPT koordinaator (sh uurimistööde aluste õpetaja) (0,75)
- B1-taseme võõrkeelte õpetaja (Euroopa keeled) (1,0)
- matemaatikaõpetaja (1,0)

Nõudmised kandidaadile:
- vastavus õpetaja kvalifikatsiooninõuetele (PGS § 74 lg 5)
- erialane töökogemus tuleb kasuks
- eesti keel emakeelena või C1-tasemel

HARIDUSTEHNOLOOG (0,5) + informaatikaalaste (valik)kursuste õpetaja (0,5)

Nõudmised kandidaadile:
- kvalifikatsiooninõuetele vastavus (erialane kõrgharidus)
haridustehnoloogil: haridustehnoloogia, informaatika, infotehnoloogia
- erialane töökogemus tuleb kasuks
- eesti keel emakeelena või C1-tasemel

ÕPPENÕUSTAJA (1,0) / asenduskoht

Nõudmised kandidaadile:
- vastavus tugispetsialisti kvalifikatsiooninõuetele (sotsiaalpedagoog, koolipsühholoog, eripedagoog)
või vastavus õpetaja kvalifikatsiooninõuetele (PGS § 74 lg 5) ja nõustamiskogemus;
- eesti keel emakeelena või C1-tasemel;
- töökogemus gümnaasiumiastmes tuleb kasuks.

ÕPPEJUHT (1,0) / asenduskoht

Nõudmised kandidaadile:
- vastavus õppejuhi kvalifikatsiooninõuetele (PGS § 74 lg 5),
- töökogemus gümnaasiumiastmes,
- eesti keel emakeelena või C1-tasemel.

Tööle asumine: august 2023

Ida-Virumaa õpetajate palgakoefitsienti rakendatakse vastavalt riiklikult kehtestatavale tingimustele alates 09/2023.

Kandideerimistähtaeg: 4. juuni 2023
CV, haridust tõendavad dokumendid ja motivatsioonikiri saata 
e-postile: cv@johvig.ee