19.09. Hariduskonverents Jõhvi Gümnaasiumis

Loomise kuupäev 17.09.2019

19. septembri hariduskonverentsi programm Jõhvi Gümnaasiumi aatriumis

12.00-12.10 HTMi ja Jõhvi valla esindajate avasõnad

12.10-12.15 Peeter Põllu autahvli avamine

12.15-12.45 JG vilistlase Siim Prave ettekanne Peeter Põllust

12.45-13.30 Ago Pajuri loeng  "Eesti aastal 1919"

13.30-14.00 Kohvipaus

14.00-15.00 Vallo Reimaa ettekanne Jõhvi Gümnaasiumi ajaloost

15.00-15.25 JG vilistlase Sigrid Sikk ettekanne “Jõhvi gümnaasiumihariduse tulevikunägemus"

15.25-15.30 konverentsi lõpusõnad

15.30 - 16.30 koolimaja on avatud einestamiseks, vestlusteks ja ekskursioonideks

 

17.00 kontsert Jõhvi Kontserdimajas, esinevad Jõhvi Põhikooli, Jõhvi Vene Põhikooli ja Jõhvi Gümnaasiumi õpilased

 

Ootame kõiki huvilisi osalema!

 

Viimati muudetud 18.09.2019.