Uudised

19.09. Hariduskonverents Jõhvi Gümnaasiumis 17. september Kristelle K


19. septembri hariduskonverentsi programm Jõhvi Gümnaasiumi aatriumis

12.00-12.10 HTMi ja Jõhvi valla esindajate avasõnad

12.10-12.15 Peeter Põllu autahvli avamine

12.15-12.45 JG vilistlase Siim Prave ettekanne Peeter Põllust

12.45-13.30 Ago Pajuri loeng  "Eesti aastal 1919"

13.30-14.00 Kohvipaus

14.00-15.00 Vallo Reimaa ettekanne Jõhvi Gümnaasiumi ajaloost

15.00-15.25 JG vilistlase Sigrid Sikk ettekanne “Jõhvi gümnaasiumihariduse tulevikunägemus"

15.25-15.30 konverentsi lõpusõnad

15.30 - 16.30 koolimaja on avatud einestamiseks, vestlusteks ja ekskursioonideks

 

17.00 kontsert Jõhvi Kontserdimajas, esinevad Jõhvi Põhikooli, Jõhvi Vene Põhikooli ja Jõhvi Gümnaasiumi õpilased

 

Ootame kõiki huvilisi osalema!

 

19. septembri hariduskonverentsi programm Jõhvi Gümnaasiumi aatriumis

12.00-12.10 HTMi ja Jõhvi valla esindajate avasõnad

12.10-12.15 Peeter Põllu autahvli avamine

12.15-12.45 JG vilistlase Siim Prave ettekanne Peeter Põllust

12.45-13.30 Ago Pajuri loeng  "Eesti aastal 1919"

13.30-14.00 Kohvipaus

14.00-15.00 Vallo Reimaa ettekanne Jõhvi Gümnaasiumi ajaloost

15.00-15.25 JG vilistlase Sigrid Sikk ettekanne “Jõhvi gümnaasiumihariduse tulevikunägemus"

15.25-15.30 konverentsi lõpusõnad

15.30 - 16.30 koolimaja on avatud einestamiseks, vestlusteks ja ekskursioonideks

 

17.00 kontsert Jõhvi Kontserdimajas, esinevad Jõhvi Põhikooli, Jõhvi Vene Põhikooli ja Jõhvi Gümnaasiumi õpilased

 

Ootame kõiki huvilisi osalema!