24. Känguru võistlus

Loomise kuupäev 26.03.2019

21. märtsil toimus 24. korda ülemaailmne matemaatikaülesannete lahendamise võistlus „Känguru“. Meie koolist võttis võistlusest osa 29 õpilast.

9.- 10. klasside õpilased võistlesid vanuserühmas Juunior ja 11.- 12. klasside õpilased vanuserühmas Student.

Ülesandeid lahendati oma koolis. Lahendamiseks oli aega 1 tund ja 15 minutit. Selle aja vältel oli vaja lahendada 30 ülesannet, mis on raskuse järgi jagatud kolme rühma. Iga ülesande juures on 5 vastusevarianti, millest üks on õige.

Õige vastus annab vastavalt 3, 4 või 5 punkti, vale vastus -1 punkti ning vastamata jätmine 0 punkti.

Võistluse tulemused avaldatakse teaduskooli kodulehel (kättesaadavad 20. juunini 2019).

 

Maarika Uudeküll
matemaatikaõpetaja

Viimati muudetud 28.03.2019.