Distantsõpe nõuab nutikaid lahendusi ja loovust

Loomise kuupäev 19.04.2021

Keemia ainekavas on välja toodud terve rida erinevaid praktilisi töid, mida distantsõppe tingimustes on õpilased saanud näha peamiselt videosilla kaudu. Keeruline aeg nõuab ka õpetajalt nutikaid ideid ja loovust.

Meie kooli abiturientidel oli võimalus viimasel keemiakursusel seoses valkude, rasvade ja sahhariididega teha kodus katseid. Selleks pidid õpilased kaardistama kodus olevad kemikaalid ning lisaks tuli õppekirjandusest juurde lugeda, kuidas demonstreerida ülal nimetatud ainete füüsikalisi ja keemilisi omadusi.

Populaarsemaks katseks osutus valkude (munavalge vesilahuse ja piima) käitumise uurimine hapete, aluste, soolalahuste ja kuumutamise suhtes. Lisaks demonstreeriti ka tselluloosi kui polüsahhariidide esindaja põlemist, tugevust ja vee toimel pundumist. Rasvade teema juures visualiseeriti nii nende hüdrofoobsust kui ka võimet rääsuda õhuhapniku juuresolekul.

Õpilastel tuli kirja panna katses kasutatavad vahendid, selgitada katse käiku ning katses esinevat efekti. Mitmed õpilased koostasid oma katsetest õppevideo või esitluse, mida saab edaspidi kasutada õppematerjalina.

 

Illustreerimiseks on kasutatud fotosid järgnevate õpilaste nii individuaalsetest kui ka rühmatöödest: Kaur Kullamäe, Hedi Leppik, Helen Rose, Elis-Lisette Mägi, Ksenia Koveiko, Kristina Naumovets, Anastassia Latõševa.

 

Kristelle Kaarmaa
JG õppejuht ja keemiaõpetaja

 

Viimati muudetud 29.04.2021.