Uudised

Edukas esinemine saksa keele olümpiaadi lõppvoorus 04. detsember Kristelle K


Novembrikuu lõpus toimunud saksa keele olümpiaadi piirkonnavoorus osales meie koolist kolm gümnasisti.
Kõige edukamaks saksa keele tundjaks osutus abiturient Jevgenia Amelina, kes on kutsutud 1. aprillil toimuvasse vabariiklikusse lõppvooru.
Kui piirkonnavoorus tuli õpilastel sooritada erinevaid keeleoskust kontrollivaid ülesandeid Moodle’i keskkonnas, siis lõppvoorus tuleb lahendada nii suuliseid kui kirjalikke ülesandeid.

Suur tänu ka Kirill Volkovile ja Karina Prokofjevale tubli osalemise eest.

Õpilasi juhendas õpetaja Galina Kolganova.

Hoiame Jevgeniale pöialt lõppvoorus!

 

Novembrikuu lõpus toimunud saksa keele olümpiaadi piirkonnavoorus osales meie koolist kolm gümnasisti.
Kõige edukamaks saksa keele tundjaks osutus abiturient Jevgenia Amelina, kes on kutsutud 1. aprillil toimuvasse vabariiklikusse lõppvooru.
Kui piirkonnavoorus tuli õpilastel sooritada erinevaid keeleoskust kontrollivaid ülesandeid Moodle’i keskkonnas, siis lõppvoorus tuleb lahendada nii suuliseid kui kirjalikke ülesandeid.

Suur tänu ka Kirill Volkovile ja Karina Prokofjevale tubli osalemise eest.

Õpilasi juhendas õpetaja Galina Kolganova.

Hoiame Jevgeniale pöialt lõppvoorus!