Edukas esinemine saksa keele olümpiaadi lõppvoorus

Loomise kuupäev 04.12.2021

Novembrikuu lõpus toimunud saksa keele olümpiaadi piirkonnavoorus osales meie koolist kolm gümnasisti.
Kõige edukamaks saksa keele tundjaks osutus abiturient Jevgenia Amelina, kes on kutsutud 1. aprillil toimuvasse vabariiklikusse lõppvooru.
Kui piirkonnavoorus tuli õpilastel sooritada erinevaid keeleoskust kontrollivaid ülesandeid Moodle’i keskkonnas, siis lõppvoorus tuleb lahendada nii suuliseid kui kirjalikke ülesandeid.

Suur tänu ka Kirill Volkovile ja Karina Prokofjevale tubli osalemise eest.

Õpilasi juhendas õpetaja Galina Kolganova.

Hoiame Jevgeniale pöialt lõppvoorus!

 

Viimati muudetud 04.12.2021.