Emakeele olümpiaadi piirkonnavoor

Loomise kuupäev 15.02.2019

Käesoleval aastal oli  emakeeleolümpiaadi üldteema „Eesti oskuskeel koolis ja igapäevaelus“. Aega ülesannete lahendamiseks oli 31. jaanuaril Jõhvi Põhikoolis toimunud Ida-Virumaa piirkonnavoorus 120 minutit. Kokku tuli lahendada 7 ülesannet, mis nõudsid õpilastelt lisaks keelealaste terminite ja mõistete sisuerinevuse tabamisele ka bioloogiaalaseid teadmisi. Ränd- ja paigalindude skeemi koostamisel sai paljudele komistuskiviks linnu sünonüüm „sulekera“ või kodukana sünonüüm „siblijalg“. Parajat peavalu valmistas ka nohuteemaliste artiklite keeleline toimetamine ja tekstiliigi määramine. Taimede vegetatsiooni käsitleva aimeteksti üldkeelseks ümbersõnastamine sujus paremini. Tagasiside õpilastelt oli, et ülesanded olid keerulised, kuid huvitavad.

Jõhvi Gümnaasiumi esindasid olümpiaadil järgmised õpilased:

Berit Marie Sügis, Ronja Rostin, Henri Lemmats ja Richard Pärss 10. klassist,

Janika Velmar, Brigitta Kasemets ja Robert Soidla, Liis Täpsi 11. klassist,

Kristjan Aun, Kalev Kuusik 12. klassist

Berit Marie Sügis tõi meile 10. klassi 2. tulemuse (9.-10. klassi arvestuses 3.-5. koht). 11.-12. klasside õpilaste seas saavutas Janika Velmar 2. ning Kristjan Aun 5. koha. Kristjan on ühtlasi abiturientidest parim.

Õpilasi juhendasid emakeeleõpetajad Maie Marks ja Dea Proode, kes kuulusid ka hindamiskomisjoni.

Tore, et meil on igal aastal keelehuvilisi õpilasi, kes oma teadmised ja oskused proovile panevad.

Link olümpiaadi juhendile Tartu Ülikooli teaduskooli kodulehel: https://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/olympiaad/eesti/ekek_2018_19_pv_juhend.pdflink opens on new page

 

Viimati muudetud 18.02.2019.