Haridus- ja teadusminister Mailis Repsi tervitus riigieksamite alguse puhul

Loomise kuupäev 16.04.2018

Haridus- ja Teadusministeerium
16.04.2018

Head abituriendid!

Tänasega alustate oma riigieksameid, millega tuleb tõestada oma küpsust täiskasvanud noore inimesena. Teie abituuriumiaeg on eriline – kuulub see ju Eesti Vabariigi sajandasse juubeliaastasse, kus senisest hoolikamalt on vaadatud nii meie riigi kujunemislukku, tänapäeva kui ka tulevikuvõimalustesse. Praeguses ühtaegu huvitavas ja heitlikus maailmas on vaja osata mõista ja mõtestada seda, mis meil on pärandina eelkäijatelt, aga ka seda, mida on vaja uuendada või koguni mida uut on tarvis luua, et tulla toime ettenägematute olukordadega.

Olete õppinud füüsikat kui muusikat, keeli ja matemaatikat, kuid kool ei saa kunagi kaasa anda retseptiraamatut, kus ja kuidas kogutud teadmisi kasutada. Tarku otsuseid tuleb teil endil teha kriitiliselt ja argumenteeritult mõeldes. Kõige esimene otsus tuleb teha juba jaanipäevaks – mida teha pärast gümnaasiumi lõpetamist. Ma ei saa jätta ütlemata, et te olete kadestamisväärselt põnevas eluetapis. Kõik on ees ja kõik on võimalik. Kes läheb kutsekooli, kes rakenduskõrgkooli, kes ülikooli, kes tööle. Häid valikuid edasiseks on mitmeid.  Kuigi vahel on vaja ka ümber otsustada, on kõige tähtsam inimese elus olla väärikas ja kõlbeline ühiskonnaliige ja hea kaaslane.  

Soovin, et te oma tänasel eesti keele eksamil näitaksite parimat eksamiülesannete mõistmist ning kaunist eesti keele kasutust. Eestis elab palju erinevaid rahvusi ja kõigile pole eesti keel emakeeleks, kuid meie riigikeelena ühendab ta meid kõiki ja aitab mõista meie ühiseid püüdlusi riigina ja ühiskonnana.

Soovin teile edu Ivar Ivaski sõnadega:

Ma elan kindlalt omas keeles,
kus iga sõna on mu sünnikoht.
On ängistusi minu meeles,
kuid ainult keeles hajub nende oht.

Olge tublid! Hoian teile kõigile pöialt!

 

Taust

  • Tänavu on riigieksamitele registreerunud ligi 10 000 eksaminandi.
  • Riigieksamite perioodi avab eesti keele eksam, millele on registreerunud 6772 eksaminandi.
  • Teisipäeval, 17. aprillil toimub eesti keele teise keelena eksam.
  • Reedel, 4. mail toimub inglise keele riigieksam.
  • Riigieksamite perioodi lõpetab 25. mail matemaatika riigieksam.
  • Riigieksamite esmased tulemused avalikustatakse 20. juuniks infosüsteemis EISlink opens on new page ja riigiportaalis www.eesti.eelink opens on new page.
  • Riigieksameid korraldab Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas sihtasutus Innove.
Viimati muudetud 16.04.2018.