Haridusasutused peavad jääma poliitiliselt neutraalseks

Loomise kuupäev 03.10.2018

Riigikogu valimised toimuvad kevadel 2019. a.

Haridus- ja Teadusministeerium, Õiguskantsleri Kantselei ja Eesti Noorteühenduste Liit avaldasid 2017. a augustikuus põhimõtted, millest koolid ja poliitikud saavad lähtuda, et tagada haridusasutuste neutraalsus KOV, Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimiste eel ja ajal.

Lisainfo Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel, vt SIITlink opens on new pageSIIT">.

Loe haridus- ja teadusministri Mailis Repsi pöördumist SIITlink opens on new page.

Valimised ja kool: põhimõtted, kuidas tagada haridusasutuse
neutraalsus KOV valimiste ajal
link opens on new pageValimised ja kool: põhimõtted, kuidas tagada haridusasutuse
neutraalsus KOV valimiste ajal
">

Valimised ja kool: põhimõtted, kuidas tagada haridusasutuse
neutraalsus Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimiste ajal
link opens on new pageValimised ja kool: põhimõtted, kuidas tagada haridusasutuse
neutraalsus Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimiste ajal">

Üldised põhimõtted:

- Kool on õppe- ja kasvatustööks mõeldud ning poliitiliselt neutraalne keskkond. Haridusasutused peavad hoiduma mistahes tegevusest, mis võib õppetöö ja kasvatustegevuse neutraalsuse kahtluse alla seada.
- Koolis ei tehta valimiskampaaniat, liikmete värbamist ega jagata valimisreklaame, -kingitusi vms.
- Õppetöövälisel ajal on lubatud koolis korraldada näiteks kõikide erakondade osalusel valimisdebatt, kus osalemine on õpilastele rangelt vabatahtlik.
- 1. jaanuarist 2019 ei korralda kool enam ka õppetundide raames õpilaste eraldi kohtumisi poliitikutega, sest ajastus ja avalikus ruumis aktiveerunud valimiskampaania ei võimalda poliitikutel enam esineda valimiskampaaniast lahus.

Viimati muudetud 13.06.2019.