JG-s toimus LAK-koolitus

Loomise kuupäev 24.10.2018

Jõhvi gümnaasiumis toimus 3 päevaline LAK praktilise õppe koolitus

Jõhvi Gümnaasium │ 22.10.2018


Eesmärk aidata kaasa ühise õppimise kultuuri saamisele osaks haridusasutuste organisatsioonikultuurist, kaasava hariduse põhimõtete rakendumisele ja kohalike kogukondade teadlikkuse suurendamisele haridusvaldkonna suundumustest ja valikutest.

Koolitus oli üles ehitatud õppijakesksele õppele, kus õpetajad olid aktiivselt kaasatud ning toimus aktiivne kommunikatsioon grupis. Koolitusel kasutati interaktiivseid meetodeid: tõhustatud lühiloengud, praktilised harjutused, juhitud rühmatööd ja arutelud, eneserefleksiooniharjutused jmt.

Interaktiivsetes grupiaruteludes toimus saadud info ja kogemuse isiklik mõtestamine ja võimaluste leidmine selle integreerimiseks oma igapäevatöösse. Osalejad olid aktiivselt kaasatud, kasutatavad õppemeetodid võimaldasid olemasolevate kogemuste seostamist teoreetiliste käsitlustega ja osalejate omavahelist suhtlemist. Loodi positiivne, turvaline ja motiveeriv õpikeskkond. Sellele toetusid tingimused osalejate eesti keele oskuse arendamiseks ning keele aktiivseks kasutamiseks.

Koolitusel oli oluline roll osaleva õpetaja eneserefleksioonil, et kindlustada uute kogemuste ülekandmine igapäevatöösse.

  • Osalejatel aidati luua seoseid oma ainetundidega. Keelevigu ei parandatata, keel kujuneb ainet õppides subtraktiivselt.
  • Kasutati autentset õppevara ja keelekeskkonda ja loodi seda igal hetkel ning arvestati ühiskonnas toimuvat.

Toimumisaeg: 02.11.; 18.-19.11.2018
Osalejate arv: 16 õpetajat
Koolitaja: Moonika Laht, Omanäolise Kooli Arenduskeskus SA

Lisainfo:
Marianne Kama
arendus- ja projektijuht
marianne.kama@johvig.ee

 

Programmi tegevuste elluviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.
Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine;
„Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“

Viimati muudetud 24.10.2018.