JG11 kõnekonkurss „Kui mina oleksin Eesti keskkonnaminister, siis …“

Loomise kuupäev 22.05.2019

16. mail 2019 toimus Jõhvi Gümnaasiumis 11. klasside kõnevõistluse „Kui mina oleksin Eesti keskkonnaminister, siis …“ lõppvoor, kuhu pääsesid rühmasiseste eelvoorude parimad. Konkurss keskkonnaministri kohale oli tihe. Kandidaate oli sellele ihaldusväärsele kohale tervelt 16!

Oma kõnes üritasid ministrikandidaadid mõjutada žüriid, kuhu kuulusid õpetajad, ja publikut, mille moodustasid sama lennu õpilased. Kõnelejad püüdsid oma esinemisega kuulajate toetust ja poolehoidu võita, et panna nad enda poolt hääletama. Esinejad tõstatasid Eesti jaoks olulisi keskkonnaprobleeme, muretsesid Eesti kui elukeskkonna jätkusuutlikkuse pärast, tõid välja kohalikke kitsaskohti, rõhutasid igaühe panust keskkonnakaitsesse ja kutsusid üles koostööle.

Žürii arvates oli kõige veenvam kõne ja esitus 11.d klassi õpilasel Diana Ragnil. II ja III koha vääriliseks tunnistati sama klassi õpilaste Aleksandra Ratkovitši ja Kristina Linnardi kõne.

Publiku lemmiku valimisel jagunesid hääled võrdselt 2 kandidaadi vahel: need olid Martin Pihlap 11.d-st ja Emil Morozov 11.e-st.

Iga-aastased kõnekonkursid on Jõhvi Gümnaasiumi eesti keele kui teise keele õppe lahutamatu osa ja need annavad õpilastele elus väga vajaliku avaliku esinemise kogemuse ja kasvatavad neis esinemisjulgust.


Ulvi Vilumets
Eesti keele kui teise keele õppetooli juht

Viimati muudetud 22.05.2019.