Jõhvi Gümnaasium võttis osa üle-eestilisest töövarjupäevast

Loomise kuupäev 05.12.2019

Töövarjupäev on Junior Achievementi (JA)  poolt loodud Eesti programm 14-19-aastastele põhi-, kesk- ja kutsekoolide õpilastele, milles osaleb igal aastal üle 3000 noore ja sama palju ettevõtjaid ning spetsialiste. Sel aastal toimus Töövarjupäev juba kahekümne kolmandat korda. Töövarjupäev annab hea võimaluse heita pilk täiskasvanud inimese “päristöö” olemusse. Töövarjupäeval jälgitakse vähemalt poole tööpäeva vältel varjuna oma ala spetsialisti töid ja tegemisi.

Jõhvi Gümnaasiumi õpilased varjutasid erinevaid ameteid ajavahemikus 18.- 22. november 2019. Töövarjupäevast võttis osa rekordarv Jõhvi Gümnaasiumi õpilasi - kokku lausa 202! Osalesid kõik JG12 õpilased ja ka osaliselt JG10 ja JG11 õpilased. Igal gümnasistil oli võimalus ise valida, kuhu ja kelle juurde ta töövarjuks läheb, meie kooli õppenõustajad aitasid sõlmida erinevate asutuste/organisatsioonidega kokkuleppeid.

Töövarjupäevale järgnes kogemuste vahetamine ja iga õpilane sai teha ettekande oma päevast.

Toome Teieni ka mõned huvitavad mõtted õpilastelt - näiteks kirjutas oma tagasisides Janika, kes oli töövarjuks Tallinki laeval Star, et tal oli väga huvitav päev, mille käigus ta sai teada ja ka reaalselt näha, et laeva kapteni juures peab laeva juhtimiseks olema abis terve meeskond. Töö laeval on üsna raske ning selleks, et saada kapteniks peab kaua õppima, aga kuna töö on huvitav, siis on see kõik seda väärt.

Või näiteks, abiturient Konstantin, kes oli töövarjuks kriminaalbüroos, nägi töövarjupäevas suurepärast võimalust, et ära otsustada edasiõppimise valdkond. Ta veendus, et politseis töötamiseks peab olema palju erinevaid isikuomadusi - ausus, eetiline käitumine, paindlikkus, inimlikkus, kõrge enesedistsipliin, hea konfliktide lahendamise oskus ja suurepärane suhtlemisoskus.

Võime uhkusega öelda, et kõik õpilastelt saadud tagasiside ankeedid olid positiivsed ning oma päeva töövarjuna nautisid nad kõik!

Oleme väga tänulikud erinevatele partneritele, kes õpilastel end varjutada lubasid. Aitäh Teile kõigile!

 

Ave Pae ja Maria Derbneva
õppenõustajad

 

Viimati muudetud 06.12.2019.