Jõhvi Gümnaasiumi lahtiste uste päev

Loomise kuupäev 07.12.2021

Laupäeval, 4. detsembril toimus Jõhvi Gümnaasiumis lahtiste uste päev, mis on kahel viimasel aastal pandeemia tõttu ära jäänud. Tore, et Ida-Virumaa noored ja ka nende vanemad tulid talvisel laupäeval Jõhvi Gümnaasiumiga tutvuma. Koolis võtsid külalisi vastu õpetajad, õpilased ja juhtkond.

Päeva alguses tutvustasid meie vabatahtlikud õpilased külalistele koolimaja. Seejärel oli direktori tervitus ning rahvatantsuringi „Jõhvikas“ ja laulmisringi etteasted.

Pärast seda ootasid külalisi põnevad töötoad: eesti keel, humanitaar- ja sotsiaalained, matemaatika ja loodusained, valikained, huviringid ja mentorlus. Töötubasid viisid läbi Jõhvi Gümnaasiumi õpetajad.

4. detsembril korraldas Eesti Teadushuvihariduse Liit üle-Eestilise huviringide tutvustamise päeva. Ka meie otsustasime sellel päeval pöörata erilist tähelepanu Jõhvi Gümnaasiumis tegutsevate huviringide tutvustamisele. Huviringide töötoas sai läbi praktiliste tegevuste tutvuda keemiaringi, robootika, õpilasfirmade ja füüsikateemaliste ringidega.

Päeva lõpus olid lõbusad tantsuminutid õpetaja Natalja juhendamisel.

 

Täname kõiki külalisi tulemast ning kooliperet sisuka päeva läbiviimise eest!

 

Julija Kovaltšuk
õppejuht/õppenõustaja

Foto autor Veli Rooger

 

Viimati muudetud 08.12.2021.