Jõhvi Gümnaasiumi õpilane osales üleriigilisel „Loodusvaatluse maratonil“

Loomise kuupäev 14.06.2021

Loodusvaatluste maraton on sündmus, mille käigus panevad inimesed eelnevalt registreeritud vaatlusaladel 24 tunni jooksul kirja nii palju kohatud liike, kui võimalik. Vaatlused sisestatakse andmeportaali PlutoF. Sel aastal toimus maraton 12.-13.juunil.

Jõhvi gümnaasiumi õpilasele Maksim Lobosokile tundus vaatlusmaratonis osalemine huvitav ja ta soovib seostada vaatluses osalemise oma tulevase uurimistööga. Liikide tuvastamisel juhendas teda endine bioloogia- ja keemiaõpetaja Aili Reiman. Vaatlusalaks valiti Valaste matka -ja õpperada koos ümbruskonnaga. Kuna Aili on üks inimestest, kes selle õpperaja planeerimisprotsessis osales siis teab ta ka selseid liike. Liikide tuvastamisel oli abis ka õpetaja Natalja Lobosok. Uurimistöö üks eesmärkidest oli saada osa loodusvaatluse kogemusest ning õppida tuvastama liike, kasutades paber- ja digimäärajaid.

Maksim registreeris ennast PlutoF programmis kasutajaks ning tutvus programmi võimalustega. Enne vaatlust käis tutvumas Valaste õpperajaga. 12.06. toimus vaatlus keskpäevast hilisõhtuni, mille käigus tegi Maksim igast leitud liigist telefoniga pildi, ühiselt tuvastati isend ja registreeriti programmis. 13.06. toimus vaatlus varahommikul ja siis sai lindistatud linnulaule, et neid hiljem tuvastada. Vaatluse käigus koos juhandajaga tuvastati ja sisestati süsteemi üle saja liigi. Peale vaatlust korrastasid ja kontrollisid Maksim koos juhendaja Ailiga kõik määratud liigid ja neid mida ei õnnestunud määrata, kustutasid nimekirjast ning siis kinnitasid loodusvaatlusmaratoni korraldajad liigid (kokku 103 liiki).

Uurimistöö teine eesmärk on tutvustada valaste matkaraja liike ja korraldada tehtud piltidest näituse Jõhvi Gümnaasiumis ning lõpptulemusena koostada kirjalik uurimistöö, kus koolipoolseks juhendajaks on Liina Kollo.

Kokkuvõtteks võib öelda, et ärge kartke osaleda sellistes suurtes projektides. See annab uusi kogemusi ja teadmisi.

 

Viimati muudetud 29.06.2021.