Jõhvi Gümnaasiumis toimus psühholoogiateemaline loeng ja töötuba

Loomise kuupäev 14.11.2022

8. novembril oli Jõhvi Gümnaasiumi õpilastel võimalus tutvuda kurjategijate psühholoogiaga. Loengus ja töötoas osalesid JG11 sotsiaalteaduste ja õpetajahariduse mooduli õpilased ning lisaks soovijad, kes ennast kirja panid. 
Loengu viis läbi Viru Vangla psühholoog, kes rääkis enda haridusteest ja sellest, kuidas ta jõudis vanglasse tööle. Lisaks tõi esineja näiteid kinnipeetavate psühholoogiast ja nende isiksuse kujunemisest.

Saime teada, et peamine põhjus kuritegevuseks on sõltuvusained, impulsiivsus ning raske lapsepõlv, kus kurjategijate halvaks eeskujuks olid sõbrad ja vanemad või nende puudumine. Tuli välja, et korduvkuritegevust esineb umbes 34% ehk 100st kinnipeetavast 34 satub varem või hiljem tagasi vanglasse. Psühholoog selgitas, et samas nad kahetsevad pea alati enda tegevust pärast juhtunut. 
Töötoas osalenud õpilased said teha rühmatööd, kus iga rühm pidi otsima kindla kuritegevuse liigi kohta informatsiooni ja pärast toimus ühine arutelu.

Loengu ja töötoa eesmärgiks oli suurendada noorte teadlikkust kurjategijate psühholoogiast, et nad teaksid, miks kurjategijad lähevad seaduserikkumise teele.

Tagasisideküsimustikust tuli välja, et õpilased said uusi teadmisi ja nende arvates oli loeng kasulik.

 

Täname Viru Vanglat koostöö eest! 

 

Jaanika Sallaste
JG11 õpilane

Fotode autor A. Pae.

 

Viimati muudetud 14.11.2022.