Jõhvi Vene Põhikooli õpilaste bioloogiatund

Loomise kuupäev 18.04.2019

Jõhvi Gümnaasiumi tutvustamiseks valla põhikoolidele toimusid 15. aprillil Jõhvi Vene Põhikooli üheksandate klasside õpilastele näidistunnid. Õpilastel toimus kolm 75 minuti pikkust tundi, millest üheks oli bioloogia.

Tunni alguses tutvuti ja õpilased said rühmades erinevas tehnikas koostada plakatid, mida tähendab nende jaoks bioloogia gümnaasiumis.

Seejärel saadi ülevaade gümnaasiumi bioloogias kasutatavatest õppevahenditest ja õppesisust ning uuriti mikroskoopidega erinevate taimerakkude ehitust. Tunni lõpus küsitud tagasisidest selgus, et õpilastel möödus aeg kiiresti ning bioloogia tund meeldis üheksandikele.

Bioloogiaõpetaja Liina Kollo

Fotode autor Liina Kollo

Viimati muudetud 18.04.2019.