Keelekohvikud alustasid tegevust

Loomise kuupäev 24.09.2022

Ka sel õppeaastal on õpilastel võimalus oma eesti, inglise või saksa keele oskust lihvida keelekohvikus.

Keelekohvikus osalemine aitab sõnavara täiendada, saada tuge iseseisvaks keeleõppeks ning koos kaaslastega vabamas õhkkonnas igapäevastel teemadel suhelda. Nagu juuresolevalt fotolt on näha, siis mõnikord tuleb keelekohvikus omandatud sõnavara ka praktiliselt kasutada.

Üksikud vabad kohad on veel jäänud saksa keele kohvikusse.

Foto autor K. Kaarmaa.

Viimati muudetud 24.09.2022.