Uudised

Keelekohvikud alustasid tegevust 24. september Kristelle K


Ka sel õppeaastal on õpilastel võimalus oma eesti, inglise või saksa keele oskust lihvida keelekohvikus.

Keelekohvikus osalemine aitab sõnavara täiendada, saada tuge iseseisvaks keeleõppeks ning koos kaaslastega vabamas õhkkonnas igapäevastel teemadel suhelda. Nagu juuresolevalt fotolt on näha, siis mõnikord tuleb keelekohvikus omandatud sõnavara ka praktiliselt kasutada.

Üksikud vabad kohad on veel jäänud saksa keele kohvikusse.

Foto autor K. Kaarmaa.

Ka sel õppeaastal on õpilastel võimalus oma eesti, inglise või saksa keele oskust lihvida keelekohvikus.

Keelekohvikus osalemine aitab sõnavara täiendada, saada tuge iseseisvaks keeleõppeks ning koos kaaslastega vabamas õhkkonnas igapäevastel teemadel suhelda. Nagu juuresolevalt fotolt on näha, siis mõnikord tuleb keelekohvikus omandatud sõnavara ka praktiliselt kasutada.

Üksikud vabad kohad on veel jäänud saksa keele kohvikusse.

Foto autor K. Kaarmaa.