Keelelaager Paikusel

Loomise kuupäev 01.03.2020

Jõhvi Gümnaasiumi JG11 õpilased, kelle kodune keel on vene keel, täiendasid 27.-28. veebruaril oma eesti keele oskust kahepäevasel sisekaitseõppe erialakeele laagris Paikusel. Keelelaager sai teoks Innove projekti toetusel ning õppejõududeks olid Priit Männik Sisekaitseakadeemia täiendõppe nõunik ja Sarmite Tammekivi Pärnu Ühisgümnaasiumi vene keele õpetaja.

Keelaagri tegevuskava oli korraldatud nii, et gümnasistid õppisid juurde eestikeelseid uusi eriala termineid, koostasid ettekandeid ja tegid meeskonnatööd. Õpilased said ülesandeks lahendada erinevaid ülesandeid, näiteks avalduse vormistamine politseile, grupitöö ülesanne oli Pärnu erinevate kohtade ohuhinnangute koostamine ning hilisem presenteerimine. Ühe ülesandena pidid õpilased läbi lugema õppejõu poolt antud kaasuse ja selle ümber jutustama suulise raportina.

Palju elevust tekitas ka filmi "Kevade" vaatamine politseiniku pilgu läbi, selgitati välja fakte seaduse, eetika ja moraali rikkumistega. Iga õpilane koostas Quizletis oma sõnaraamatu nii õigusalase terminoloogia kui ka uute eestikeelsete sõnade kohta.

Väljasõit Kurgjale lõpetas kahepäevase laagri, mis on igati asjakohane eesti rahvusliku kultuuri ja ajalooga tutvumiseks.

 

Leili Metsatalu
JG11 lennujuhendaja/valikainete õpetaja

Fotode autor Leili Metsatalu

 

 

 

 

 

Viimati muudetud 02.03.2020.