Keelte teema-aasta raames stardib Jõhvi Gümnaasiumis õpetajate keelekohvik

Loomise kuupäev 20.01.2023

Sellel aastal võetakse luubi alla keeleõpe. Eelkõige just eesti keele õpe, kuid ka teiste keelte osakaal keeleõppes on väga oluline.

Seoese sellega algatab Hariduskopter keele teema-aasta, mille esimene üritus viiakse läbi Jõhvi Gümnaasiumis õpetajate keelekohviku näol. Keelekohvik toimub 08.02.2023, kuhu oodatakse Ida-Virumaa põhikoolide õpetajaid ja tugipersonali. Keelekohvik toimub viies erivevas ainevaldkondade grupis: loodusained, matemaatika-informaatika, võõrkeeled, kunst-muusika-kehakultuur-ajalugu-ühiskonnaõpetus ja eesti keel.

Keelekohvikust osavõtmiseks tuleb hiljemalt 05.02.2023 ühendust võtta järgneva e-posti teel: riina.vaht@johvig.ee

Keeleaasta stardipaugust saab lugeda: https://www.facebook.com/hariduskopter/posts/547009760787727link opens on new page või Haridus-ja teadusministeeriumi FBst.

 

Riina Vaht
JG loodusainete ringijuht

 

Viimati muudetud 20.01.2023.