Keemiakursusel õpitud teemade sidumine Ida-Virumaa keskkonnaprobleemidega

Loomise kuupäev 13.03.2020

Märtsikuu alguses lõppes 10. lennul esimene keemiakursus “Keemia alused” ning kursuse lõpus oli õpilastel vaja teha ülevaade ühest Ida-Virumaa keskkonnaprobleemist, et pöörata senisest enam tähelepanu kodumaakonna erilisusele.

 

Lisaks oli õpilastel vaja väga hästi läbi mõelda, kuidas valitud keskkonnaprobleem seostub kursusel õpitud teema(de)ga.

 

Keskkonnaprobleemi tutvustamiseks võis teha video, plakati, analüüsiva essee, infovoldiku, esitluse või intervjuu keskkonnaspetsialistiga.

 

Suurem osa õpilastest keskendus oma ettekandes põlevkivi kaevandamise ja töötlemise mõjudele, õhusaastele ning sellest tingitud tervisehädadele.

 

Õpilased üllatasid väga põnevate ettekannetega ja nii mõnegi õpilase puhul avaldusid tema hobid (nt fotograafiahuvi).

 

Raskeimaks osutus õpilastele kursusel õpitud teemade ja keskkonnaprobleemi(de) vahelise seose leidmine, mistõttu tuleks õpilasi teadlikult suunata erinevates õppeainetes oma teadmisi ja oskusi siduma igapäevase eluga. Mõned näited seostest oleksid järgnevad: põlevkivi põlemine on eksotermiline protsess ning keemiatehaste vedeljäätmete jõudmine vette põhjustab muutusi pH tasemes jne.

 

Foto autor Liina Školina

 

Kristelle Kaarmaa

JG õppejuht ja keemiaõpetaja

Viimati muudetud 18.03.2020.