Kohtumine Suokassiga

Loomise kuupäev 15.03.2019

Emakeelenädala ürituste raames kohtus 11. a klass Jõhvi Keskraamatukogus Viru luuletaja Suokassiga. Ta tutvustas end kui eesti filoloogi, õpetajat ning kunstnikku. Ta õpetab Rakvere Eragümnaasiumis kunstiajalugu, lisades sinna ka kultuuriloo ning väikese keelenurga. Samuti annab ta eesti keele tunde. Ta on üks vähestest, kes on uurinud viru murret.

Kohtumisel rääkiski Suokass palju murretest, eriti viru murdest ning kutsus järgmisel rahvaloendusel märkima emakeele lahtrisse viru keele, sest kui ta pöördudes publiku poole küsis, kes loeb eesti kirjakeelt oma emakeeleks, siis ei tõusnud ükski käsi. Ta tõi väga palju lõbusaid näiteid eestlaste kohaliku kodukeele rikkuse kohta ning tuues paralleele soomlastega innustas kõnekeelesse austavamalt suhtuma. Samuti algatas ta diskussiooni publikuga, et nad tooksid näiteid sõnade kohta, mida siin kasutatakse. Toredaks näiteks oli sõna „lõõrikas“, mis ei osutunudki õpilaste pakutud lõokeseks, vaid hoopis vihmaussiks.

Õpilased said eesti keele rikkusest väga hariva ning humoorika ülevaate.

Eesti keele õpetaja Maie Marks

Foto: Võrumaa Teataja

Viimati muudetud 15.03.2019.