Kohtumine Viimsi Gümnaasiumi juhtkonnaga

Loomise kuupäev 05.11.2019

5. novembril külastas meie kooli juhtkond Viimsi Gümnaasiumi. Kohtumise eesmärgiks oli tutvuda gümnaasiumi õppekorraldusega ning saada ülevaade, kuidas on koolis rakendunud mentorsüsteem.

Saime teada, et traditsiooniline koolieksam on asendatud küpsuseksamiga ning igat õppijat toetab tema õpingutes mentorgrupp, mille tegevust juhib mentor. Mentori roll on aidata kaasa õpilase arengule toetades tema kohanemist uue kooliga, aidata hoida sisemist motivatsiooni ning suurendada õpilase eneseusku.

Aitäh Viimsi Gümnaasiumile meeldiva vastuvõtu ja oma kogemuse jagamise eest!

 

Viimati muudetud 06.11.2019.