Koolialguse laager Remnikus

Loomise kuupäev 03.09.2021

26. augustil toimus Jõhvi Gümnaasiumi koolialguse laager Remnikus, mis pakkus siiraid emotsioone ning andis positiivse energialaengu algavaks kooliaastaks. Laagripäeval keskenduti järgnevale: koostöö, meeskonnavaim, eneseanalüüsioskus, avalik esinemine, loovus, motivatsioon jpm.

 

Õpetajad olid õpilastele ette valmistanud põnevaid ja harivaid õpitubasid, toimus Jõhvi Gümnaasiumi õppeainete infomess ning õpilased vastasid grupis loovülesandele, mille nad ka õhtul kaaslastele ette kandsid. Ettekannetest jäi kõlama, et noored on sel õppeaastal valmis panustama 101%. Laagris oldud aja jooksul võis näha ainult säravaid silmi ja tunda oli tegutsemistahet nii õpilaste kui ka õpetajate seas.

 

Foto autor Dana Kalašnikova

 

Katrin Puusepp

JG huvijuht

Viimati muudetud 03.09.2021.