Kriminalisti töö seos keemiaga

Loomise kuupäev 22.11.2019

Esmaspäeval, 18. novembril oli 10. klassi noorte keemiatund tavapärasest erinevam, kuna tunni viis läbi Ida prefektuuri vanemkriminalist Aleksei Kreivald.

Esmalt tutvustas kriminalist oma haridusteed ning selgitas noortele, kui kaua kestavad politseiteenistuse eriala õpingud.

Seejärel demonstreeris külaline, kuidas käib korrektne DNA-analüüsiks materjali võtmine ning milliseid keemilisi uurimismeetodeid nad oma töös kasutavad, et tuvastada sõrme- või jalajälgi.

Põhjalikumalt käsitles kriminalist näiteks tetrabase testi ning amido black, basic yellow 40 ja luminool meetodit. Ilmnes, et kasutatavate testide ja meetodite sügavam mõistmine eeldab väga häid keemiaalaseid teadmisi.

Tunni lõpus toimus viktoriin ning õpilased said rühmatöö käigus jagada oma mõtteid ja tähelepanekuid kriminalisti töö kohta.


Foto ja tekst Kristelle Kaarmaa
keemiaõpetaja

 

Viimati muudetud 23.11.2019.