Kui ma oleksin leiutaja, siis ...

Loomise kuupäev 02.06.2019

Eesti keele kui teise keele õpetajad Veronika Tohver, Kristina Skutšas ja Olga Orlenko otsustasid teha 10. klassides ebatavalise õuesõppetunni, mis seostub kursusega „Keskkond ja tehnoloogia”. Kahjuks ei soosinud sel päeval vihmane ilm õues õppimist, mistõttu viidi planeeritud tegevused läbi koolimajas, sest oli kahju loobuda esialgsest ideest.

Õpilased jaotati rühmadesse spetsiaalse arvutiprogrammi abil ning seejärel pidid nad looma plakati teemal „Kui ma oleksin leiutaja, siis ma leiutaksin...“. Lisaks leiutise nimetusele ja illustratsioonile pidi plakatil olema ka selle kirjeldus, eesmärk, sihtrühm, vajalikkus, kasutamine jne.

Tunni teises pooles toimus leiutiste esitamine teistele rühmadele ja klassikaaslaste täiendavatele küsimustele vastamine.

Väga populaarseks teemaks leiutiste „loomisel“ osutus keskkonna kaitsmise ja prügi sorteerimise teema, nt iseennast välja viiv mitmekordselt kasutatav prügikott, nutikas prügi sorteeriv konteiner, meresid ja ookeane plastikust puhastav masin, liikuv kasvuhoone jne.

Samuti esitati õppetööks vajalikke leiutisi, nt vigu parandav pastakas, testide ja kontrolltööde vastuseid näitavad prillid ning innovaatiline tool, mille peal saad kiikuda nii palju, kui soovid, aga kukkuda pole võimalik.

Õpilastel oli väga huvitav leiutisi välja mõelda ja neid teistele tutvustada. Tunni lõpus said õpilased hääletada neile kõige rohkem meeldinud leiutise poolt.

 

Õpetaja Olga Orlenko

Foto autor Kristina Skutšas

Viimati muudetud 02.06.2019.