Külaline Taanist

Loomise kuupäev 19.12.2022

10. klassi eesti keele tunnis rääkis Anneli Marks teemal „Mille poole püüdlevad tänapäeva noored?“ Kuna ta on ise lõpetanud Taanis kaks ülikooli, töötanud eri firmades ja loonud ise oma väikeettevõtte, siis tõi ta välja, mille poolest erineb Taani kõrgharidus Eesti omast ja milliseid noori ettevõtted tööle soovivad võtta. Samuti rääkis esineja pikemalt Z-põlvkonna eelistustest, mida nemad töötajatena ise ootavad ja millega tuleb nende puhul arvestada.

Esinemise lõpus selgitas Anneli Marks digiturundusega seonduvat. Õpilane Andero Trel arvas loengu lõpus: „Huvitav oli teada saada digitaalsest teisikust, mida ma varem ei olnud kuulnud.“ Õpilased pidasid loengut huvitavaks ja kasulikuks. Saadud näiteid on võimalik ära kasutada arutleva kirjandi näidete toomiseks. Samuti said noored nõuandeid oma edasise haridus- ja tööelu planeerimiselks.

 

Tekst ja foto Maie Marks

JG eesti keele õpetaja

Viimati muudetud 19.12.2022.