Lugemisnurga raamatud on kantud digitaalsesse andmebaasi

Loomise kuupäev 09.04.2018

Jõhvi Gümnaasiumis ei ole traditsioonilist kooliraamatukogu, küll aga on tänu headele annetajatele kogunenud meie kooli 1. korruse lugemisnurka ja 2. korruse erialanurkadesse hulk ilu- ja erialakirjandust.

Praktilist tööd sooritavad 11.a õpilased Daniel, Helen, Kevin ja Kristjan korrastasid lugemisnurga ära ning koostasid sellele digitaalse andmebaasi.

---

Alljärgneva artikli autorid:
Kristjan Aun ja Helen Orel

DIGITAALNE ANDMEBAAS

2017.aasta juunikuu töötoas, kus tegeleti Jõhvi Gümnaasiumi 1. korruse raamatukogu korrastamisega, tekkis neljal õpilasel idee praktiliseks tööks. Kooli raamatukogus puudus kord ning seda nähti kui head võimalust anda midagi koolile, aga sooritada ka praktiline töö. Kui oli otsustatud korda teha raamatukogu ja jaotada see osadeks, tekkis ka idee andmebaasi koostamisest, mis samuti täide viidi. Algselt oli plaanis teha praktilist tööd koos, kuid vastavalt nõuetele jaotati rühm ning ka töö kaheks: Helen ja Daniel tegelesid raamatukogu endaga ning Kevin ja Kristjan koostasid nii 1. kui 2. korruse raamatukogule andmebaasi.

Alustati sellest, et raamatukogu riiulid paigutati nii, et õpilastel ja töötajatel oleks raamatuid süsteemist lähtuvalt lihtne leida, ja nii jagati 1. korruse riiulid kolmeks sektsiooniks: välisilukirjandus, eesti ilukirjandus, vene kirjandus. Teisele korrusele sai viidud 6 riiulit, mis asuvad erinevate klasside juures. Seejärel eraldati välis- ja eesti ilukirjandus ning paigutati raamatud tähestikulisse järjekorda. Raamatukogule said ka kiletatud tähestikulised sildid. Et loetud/laenutatud raamatud jõuaksid õigele kohale tagasi, jäeti üks riiuliosa tagastatud raamatutele.

Andmebaasi valmimine võttis aega 5 kuud, 2017. aasta novembrist 2018. aasta märtsini. Kokku trükiti nutitelefonidega andmebaasi kirja üle 1500 teose. Andmebaas on jaotatud osadeks: välisilukirjandus, eesti ilukirjandus, ajalugu, eesti keel ja kirjandus, keemia ja bioloogia ning geograafia. Andmebaasis on iga teose kohta kirja pandud teose nimi, autor (perekonnanime järgi), selle liigitus (kasutades kindlat süsteemi) ning märkus (mitu eksemplari teosest koolis on või kas raamat on osa seeriast jms). Liigitus on tehtud UDK-süsteemi järgi, mis jaotab teosed ära nende kuulumise järgi mingis valdkonnas. Liigituste kontrollimiseks ning korrektsete pealkirjade ning autorite nimede otsimiseks kasutati URRAM-it saidillink opens on new page, mis on ligipääsetav kõikidele.

Pärast lugemist palutakse panna teos tagastusriiulile. Kui raamat osatakse panna tagasi samasse kohta, kust võeti, säästetakse sellega edasist tööd. Uusi raamatuid võib kooli tuua ning asetada samuti tagastusriiulile, et andmebaasi tegijad teaksid uut materjali juurde lisada.

ANDMEBAASI KASUTUSJUHEND:

Andmebaasi saab navigeerida arvutis, kasutades klahvikombinatsiooni ‘Ctrl + F’ või vajutades klaviatuuri peal klahvi F3, avades sellega otsingufunktsiooni ning kirjutades otsitava teose või materjali, olgu see siis autori perekonnanimi või teose pealkiri. Andmebaas on kättesaadav järgmisel LINGIL.link opens on new page

Teemast huvitatutel on edasiseks uurimis- või praktiliseks tööks järgmised võimalused:

  • lisada andmebaasi venekeelse kirjanduse osa nii 1. kui 2. korrusel;

  • lisada andmebaasi luuleteoste riiuli ja disainiklassi materjal;

  • täiendada andmebaasi pidevalt uute teavikute lisandudes;

  • arendada andmebaasi nii graafilist kujundust kui ka selle kasutuse lihtsustamist, lisades näiteks kergesti kasutatava otsingufunktsiooni või kasutades programmi (programme) selle väljanägemise muutmiseks;

  • teha uurimistöö raames küsitlus, kuidas raamatukogu kasutamine on hõlbustanud või elavdanud koolielu ning kooli arengut, suurendanud kasutajate lugemishuvi või aidanud kedagi mingil muul viisil.

Viimati muudetud 03.05.2019.