Meeldejääv kohtumine president Alar Karisega

Loomise kuupäev 04.09.2022

2. septembril toimus AHHAA teaduskeskuses president Alar Karise kohtumine 20 õpilasega erinevatest koolidest üle Eesti.

 

Mõttekoja teema oli „Karjäärivalikud teaduse suunal“, kuid arutluse ajal käsitleti ka selliseid teemasid nagu vaimne tervis, koolivägivald, psühholoogide abi koolides, miks kaob õpimotivatsioon ning mis on selle põhjused. Arutati ka selle üle, kuidas aidata õpilastel aru saada, kelleks nad tahavad tulevikus saada ning mida tuleb selleks teha. Lisaks puudutati karjääriõpet ning jagati kogemusi, kuidas erinevad õppeasutused seda valdkonda õpetavad. Samas said õpilased presidendiga oma muredest rääkida ja küsida nõu. President ütles järgnevat: "Valikuid tuleb elus langetada küll ja veel ning erialad muutuvad meie ajas kiiresti. Iga õppimise hetk on kasulik ka siis, kui õpitu sisu vananeb. Noortel peab olema rohkem võimalusi erinevate elualadega tutvuda kasvõi juba põhikooli ajal, et hoida valikuhorisont laialt lahti."

 

Pärast arutlust said soovijaid presidendiga individuaalselt rääkida ning teha fotosid.

 

Fotode autor Konstantin Mikhaylov.

Konstantin Mikhaylov
JG12 õpilane

Viimati muudetud 04.09.2022.