Õpilased olid edukad riiklikul vene keele kui võõrkeele olümpiaadi lõppvoorus

Loomise kuupäev 17.03.2023

14. märtsil toimus Tallinna Ülikoolis riiklik vene keele kui võõrkeele olümpiaadi lõppvoor 9.-12. klassidele teemal "Vene näidend Eesti teatrites".
Olümpiaadi korraldab igal aastal Tallinna Ülikool.
Lõppvooru kutsutakse 30 õpilast, kes esinevad temaatilise etteastega, lahendavad nii kirjalikke kui suulisi ülesandeid ja kulturoloogilise testi.

Käesoleva õppeaasta üldteemaks oli "Vene näidend Eesti teatrites". Olümpiaadi eesmärgiks oli laiendada osalejate silmaringi Eesti teatrikunsti valdkonnas üldiselt, samal ajal erilist tähelepanu pöörates vene näidenditele, mis on lavastatud vene kirjanike teoste alusel. Lisaks peeti oluliseks seoseid eesti ja vene kultuuri vahel, mis saaks osutuda kultuuridialoogiks kahe Eesti kogukonna vahel.

Osalejad võistlesid kahes rühmas: õpilased vene keele oskusega B1-tasemel ning õpilased vene keele oskusega B2- tasemel või kõrgemal.

Jõhvi Gümnaasiumi õpilased olid olümpiaadil väga edukad.

B1-rühmas saavutas VII koha 10. klassi õpilane Birgit Paumere.

B2-rühmas sai II koha 12. klassi õpilane Elina Palu, IV koha 12. klassi õpilane Evelina Seimar, VI koha 12. klassi õpilane Karina Toots ja VII koha 11. klassi õpilane Milissa Jurkovskaja.

Õpilasi juhendasid õpetajad Oksana Nazarova, Jelena Manuilovitš ja Maria Derbneva.

 

Palju õnne osalejatele ja nende juhendajatele!

 

Foto erakogust.

 

Viimati muudetud 18.03.2023.