Õpilased tutvusid Eesti laulumängudega

Loomise kuupäev 18.05.2022

11.a ja 11.b klassi õpilased tutvusid muusikatunni raames Eesti laulumängudega. Õpilased pidid moodustama rühmad ning iga rühm pidi leidma endale kõige rohkem meeldivama laulumängu, mis tuli selgeks õpetada klassikaaslastele.

Tore oli see, et ka meie vahetusõpilane Matteo tutvustas meile ühte Itaalia laulumängu. Oluline oli välja tuua ka laulumängu kaudu arendatavad tegevused ning eesmärk.

Meil oli lõbus!

 

Tekst ja fotod Tanja Elken
JG muusikaõpetaja

 

Viimati muudetud 19.05.2022.