Õpilaste vastuvõtt 2019/20. õa-ks: taotlust saab esitada 9. juunini!

Loomise kuupäev 15.04.2019

SAMM 1: KANDIDAADIKS REGISTREERIMINE 15.04.-09.06.2019

Sisseastuja registreerib ennast õpilaskandidaadiks
SISSEASTUMISKESKKONNAlink opens on new pageSISSEASTUMISKESKKONNA"> kaudu hiljemalt 9. juuniks
https://sisseastumine.ee/johvilink opens on new page

Registreerumisel esitab sisseastuja sisseastumiskeskkonnas failidena:
1) 9. klassi trimestri/semestri kokkuvõtvate hinnete väljavõtte (kõik trimestri/semestrihinded, mis registreerimise hetkeks välja on pandud)
2) motivatsioonikirja (kuni 1 A4 lk), milles
- analüüsib ennast õppijana;
- selgitab isiklikke eesmärke;
- põhjendab kooli valikut.

SAMM 2: KUTSE VESTLUSELE

Hiljemalt 11.06.2019 saab sisseastuja sisseastumiskeskkonnast teada vestluse toimumise kuupäeva ja kellaaja.

SAMM 3: SISSEASTUMISVESTLUSED 17.-18.06.2019

Jõhvi Gümnaasiumi õpetajad vestlevad õpilaskandidaatidega, selgitamaks välja õppija huvid ja motiveerituse pühenduda gümnaasiumiõpingutele.
Sisseastuja võtab vestlusele kaasa isikut tõendava dokumendi.
Vestlus toimub eesti keeles.

SAMM 4: vastuvõtukomisjon moodustab pingerea ja saadab edukale kandidaadile kutse

Vastuvõtukomisjon moodustab pingerea tuginedes hinnete väljavõttel näidatud õppeedukusele, motivatsioonikirjale ning vestlusele. Edukale kandidaadile edastab kool hiljemalt 19.06.2019 sisseastumiskeskkonna kaudu kutse esitama sisseastumisdokumente.
Kandidaadile, keda kooli vastu ei võeta, saadetakse hiljemalt 19.06.2019 sisseastumiskeskkonna kaudu eitav vastus.

SAMM 5: 9. klassi lõpetamine

SAMM 6: sisseastumisdokumentide esitamine 19.-26.06.2019

Vastuvõtukomisjonilt kutse saanud õpilaskandidaadi vanem (ema, isa või seaduslik hooldaja) esitab sisseastumiskeskkonna kaudu sisseastumisdokumendid ning kinnitab need digiallkirjaga.

Sisseastumisdokumendid on:
- taotlus õppima asumiseks
- 9. klassi klassitunnistus
- põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht
- sisseastuja isikut tõendava dokumendi koopia
- B1 keeletaseme tunnistuse (selle olemasolul)
- ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist esitatakse õppeaasta alguses lennujuhendajale

SAMM 7: Õpilase kooli vastuvõtmisest teavitamine hiljemalt 04.07.2019

Hiljemalt 04.07.2019 saadame sisseastujale, kes vastab õppima asumise tingimustele ja kes on korrektselt esitanud sisseastumisdokumendid, kinnituse kooli vastuvõtmise ehk õppekoha saamise kohta 2019/20. õppeaastast.

Õppima asumise tingimused JG10sse on:
- põhiharidus või vastav välisriigis omandatud haridus;
- positiivse tulemusega läbitud sisseastumisvestlus;
- vähemalt rahuldavad 9. klassi kokkuvõtvad ja põhikooli lõputunnistuse hinded.

Viimati muudetud 15.04.2019.