Õppekäik Tallinnasse

Loomise kuupäev 30.03.2022

25. märtsil külastasid meie kooli abituriendid varakevadist pealinna, et teha tiir loomaaias koos giididega ja heita pilk peale Fotografiskas olevale näitusele.

Loomaaia külastus toimus bioloogia tunni raames. Ekskrusioonijuhid tutvustasid õpilastele organisatsiooni IUCN (Rahvusvaheline Looduskaitseliit), mille üheks peamiseks eesmärgiks on elustiku mitmekesisuse säilitamine. Õppekäigu jooksul said õpilased teada, mis ohustab erinevaid loomaliike ja kuidas saab neid aidata. Kuna juttu oli liigikaitsest, siis vaadeldi sel päeval peamiselt neid loomi, kes on hetkel väljasuremisohus või kelle isendite arv kahanes drastiliselt viimase sajandi jooksul. Tänu heale ilmale õnnestus noortel näha sel päeval amuuri leopardi. Mis puutub antud leopardi liiki, siis tänapäeval leidub looduses vaid 40-50 liigiisendit.

Ekskursiooni lõpus testiti õpilaste teadmisi viktoriini abil. Õpilased said pakkuda välja erinevaid lahendusi loomaliikide kaitseks. Antud teema päevakohasus andis noortele hea võimaluse loomaaedade tähtsuse ümbermõtestamiseks.

2019. aastal avatud fotokeskuses Fotografiska said õpilased tutvuda näitusega “Lemmik”, VOGUE araabia erinumbri ja Kaupo Kikkase tsüklilise fotoseeriaga. Kahte viimast ekspositsiooni uurisid õpilased iseseisvalt.

Näitus inimeste parimatest sõpradest sisaldas nii mitut mõtlemapanevat fotoseeriat, mis pani külastajaid mõtestama nende suhtumist sellistesse teemadesse nagu jahikoerte kasutus ja lemmikloomade iluvõistlus.

Kaupo Kikkase fotod mustvalgest seeriast “Sisekosmos” pakkusid meie õpilastele võimaluse uurida fotograafiat, mille keskseteks teemadeks osutusid üksindus ja inimese suhe loodusega. Eriti palju inspiratsiooni ja mõtteainet said hankida sel päeval meie gümnaasiumi loodus- ja fotohuvilised. Õppekäigu programm oli mitmekesine ega andnud ühelegi õpilasele aega igavlemiseks.

 

Taissia Jakubova
JG12 õpilane

Fotode autor Kai Habakukk

 

Viimati muudetud 31.03.2022.