Praktiliste tööde väärtustamine

Loomise kuupäev 21.02.2019

Loodusteaduste õppimist on raske ette kujutada ilma praktiliste töödeta. Selliseid töid peetakse peaaegu kõikides riikides loodusteadusliku hariduse oluliseks osaks ning mõned uurijad peavad praktilist tööd nii tähtsaks, et võrdsustavad praktiliste tööde tegemise oskuse lugemisoskusega (pikemalt saab praktilistest töödest lugeda veebilehelt https://oppekava.innove.ee/praktilistest-toodest-ja-nende-hindamisest-l…).

Meie koolis on olemas suurepärane võimalus rikastada keemia ja bioloogia õpinguid praktiliste töödega. Kemikaalide ja laborivahendite osas on meid võrreldud Eesti tippkoolidega. Siinkohal on rõõm tõdeda, et praktiliste tööde tunnid on õpilaste poolt väga kõrgelt hinnatud ning aitavad õpitud teemadest paremini aru saada. Ühtlasi võimaldab see lõimingut erinevate õppeainete vahel.

Praktikumi tundide ettevalmistamisel on väga oluline roll meie laborandil.

Bioloogiaõpetaja Liina Kollo

Keemiaõpetaja Kristelle Kaarmaa

Fotod: Liina Kollo ja Kristelle Kaarmaa

Viimati muudetud 21.02.2019.