Riigi peaprokurör külastas gümnaasiumit

Loomise kuupäev 12.06.2023

Valikkursuse nädala esimesel päeval külastas meie kooli riigi peaprokurör Andres Parmas, kes tutvustas noortele prokuratuuri tööd ning prokuratuuri kui tööandjat. Esineja soovitas noortel õppida matemaatikat, sest loogilist mõtlemist läheb prokuröril iga päev oma töös vaja.

Samuti jäi ettekandest kõlama, et prokurörid lähtuvad oma töös kolmest asbektist:

- inimesekeskne lähenemine;

- professionaalsus;

- julgus.

 

Suur tänu esinejale sisuka loengu eest!

 

Foto autor Kristelle Kaarmaa.

Viimati muudetud 27.06.2023.