Selge pilt…!?

Loomise kuupäev 12.02.2020

11.02.2020 toimus Jõhvi Gümnaasiumis koostöös Maanteeametiga kõikidele JG12 õpilastele Maanteeameti riskikäitumiskoolitus ,,SELGE PILT…!?“.

Koolituse eesmärk oli toetada riikliku õppekava läbiva teema „Tervis ja ohutus“ elluviimist neljandas kooliastmes. Lisaks aidata kaasa Eesti liiklusohutuse programmi (LOP) 2016-2025 täitmisele, vähendades noorte teadlikult võetud riskide ja liiklusõnnetustesse sattumiste arvu, sh nendes hukkunute ja viga saanute arvu.

Täname südamest koolitajaid, Gunnar Meinhardi, Marek Rüütlit ning Politsei- ja Piirivalveametit sisukate ja mõtlema panevate ettekannete eest!


Ave Pae
õppenõustaja

 

Viimati muudetud 13.02.2020.