Taaskohtumise rõõm

Loomise kuupäev 09.06.2020

8.-9. juunil toimusid 10. ja 11. klasside õppeaasta lõpuaktused. Kohtumise rõõm oli suur! Tunnustati silmapaistvaid ja II poolaasta edukaid.

 

Selgusid aktiivsuskalkulaatori ehk klassidevahelise punktiarvestuse tulemused. Esikolmikus toimus pingeline rebimine ja otsustavaks said viimased tulemused.
1. koha sai vaid 1 punktise edumaaga 10.B klass, 
2. koha 12.A,
3. koha 10.A.
Palju õnne võitjatele!
Uuel aastal uue hooga ja siis võid võita juba Sina! Võitjaklassi ootab sügisel ees nende valitud sihtpunktidega klassiekskursioon. Auhind on pingutamist väärt!

 

Igal kevadel vaatame tagasi õppeaastale ja tunnustame eriti tublisid õpilasi „Silmapaisteva õpilase“ tiitliga.

2. Tunnustus „Silmapaistev õpilane“
2.1 Eesmärk on tunnustada õpilaste tulemuslikkust enda arendamisel. Ettepanekuid kandidaatide esitamiseks saavad teha kõik Jõhvi Gümnaasiumi töötajad.
2.2 Ettepanekud iga lennu õpilaste kohta kaardistab vastava lennu juhendaja üks kord aastas /.../. Õpilasi tunnustatakse juhtkonna otsusel. /.../
2.3 Silmapaistev õpilane vastab kolmele või enamale alljärgnevale kriteeriumile:
2.3.1 Kolm või enam aineõpetajat on andnud soovituse õpilast tunnustada.
2.3.2 Õpilane on aktiivselt silma paistnud tunnivälistes tegevustes korraldaja ja/või kaastegevana.
2.3.3 Õpilane on esindanud kooli edukalt olümpiaadi(de)l: pääsenud vabariiklikusse lõppvooru ja/või saavutanud piirkondlikus voorus koha esikolmikus.
2.3.4 Õpilane on esindanud kooli edukalt konkursil/võistlusel. Juhtkond märgib ära esile tõstetud esinemised.
2.3.5 Õpilane on oma käitumise ning suhtumisega kaaslastesse ja kooli teistele eeskujuks.
2.3.6 Õpilane on teinud silmapaistva heateo.


2019/2020 õppeaasta silmapaistvad õpilased 10. klassides on:

German Avakjan

Jõhvi Gümnaasiumi spordinädala raames toimunud sügisjooks 2. koht. 

Spinner hackathon meeskondlik 1. koht. 

Virumaa matemaatikavõistlus meeskondlik tubli osalemine.

Õpilane on aktiivselt silma paistnud tunnivälistes tegevustes kaastegevana.

Õpilane on saanud 3 aineõpetaja soovituse.

Eeskujuks kaasõpilastele oma töökuse, pühendumuse ja viisaka käitumisega.

 

Mari-Nicole Berezovski

Virumaa matemaatikavõistlus meeskondlik tubli osalemine.

Viie kooli võistlus.

Õpilane on aktiivselt silma paistnud tunnivälistes tegevustes kaastegevana.

Eeskujuks kaasõpilastele oma töökuse, pühendumuse ja käitumisega.

 

Angelika Hainatskaja

Õpilane on aktiivselt silma paistnud tunnivälistes tegevustes kaastegevana.

Õpilane on saanud 3 aineõpetaja soovituse.

Eeskujuks kaasõpilastele oma töökuse, pühendumuse ja käitumisega.

 

Allan Lip

Informaatika lahtine võistlus 101. koht.

Õpilane on saanud 5 aineõpetaja soovituse.

Eeskujuks kaasõpilastele oma töökuse, pühendumuse ja käitumisega.

 

Sofja Nazarova

VKG põlevkiviteemaline esseekonkurss. 

Jõhvi Bowling´u joonistusvõistlus. 

Õpilane on aktiivselt silma paistnud tunnivälistes tegevustes kaastegevana.

Õpilane on saanud 3 aineõpetaja soovituse.

Õpilane on eeskujuks oma pühendumuse ja tõsise suhtumisega õppetöösse.

 

Merilin Salu

Loovuskonkurss "Tulevikuharidus" joonistustööd 2. koht. 

Emakeeleolümpiaadi piirkondlik voor 3. Koht.

Õpilane on saanud 3 aineõpetaja soovituse.

Eeskujuks kaasõpilastele oma töökuse ja viisaka käitumisega.

 

Jacek Uustal

Alutaguse Noorte Mängud korvpallis 2. koht.

Õpilane on aktiivselt silma paistnud tunnivälistes tegevustes kaastegevana. 

Õpilane on saanud 5 aineõpetaja soovituse.

Eeskujuks kaasõpilastele oma töökuse ja viisaka käitumisega.

 

Liset Vähk

Jõhvi Gümnaasiumi spordinädala raames toimunud sügisjooks 1. koht. 

Alutaguse Noorte Mängud murdmaajooks 1. koht

Õpilane on saanud 3 aineõpetaja soovituse.

Õpilane on eeskujuks oma pühendumuse ja tõsise suhtumisega õppetöösse.

 

Markos Liivrand

Jõhvi Gümnaasiumi mälumäng I osavõistlus "Varia" 3. koht. 

Jõhvi Gümnaasiumi mälumäng, II osavõistlus "Eesti. Tartu rahuleping" 2. koht. 

Jõhvi Gümnaasiumi keskkonnakampaania "JG mõtleb roheliselt" raames küünlaümbriste kogumises üksikkogujana 1. koht

Õpilane on saanud 3 aineõpetaja soovituse.

Õpilane on eeskujuks oma pühendumuse ja tõsise suhtumisega õppetöösse.

 

Hannes Lüüde

Jõhvi Gümnaasiumi mälumäng I osavõistlus "Varia" 3. koht 

Jõhvi Gümnaasiumi keskkonnakampaania "JG mõtleb roheliselt" raames küünlaümbriste kogumises üksikkogujana 2. Koht

Õpilane on saanud 4 aineõpetaja soovituse.

Eeskujuks kaasõpilastele oma töökuse ja viisaka käitumisega.

 

Henry-Marcus Metsatalu

Jõhvi Gümnaasiumi mälumäng I osavõistlus "Varia" 3. koht. 

Jõhvi Gümnaasiumi mälumäng, II osavõistlus "Eesti. Tartu rahuleping" 2. koht. 

Õpilane on aktiivselt silma paistnud tunnivälistes tegevustes kaastegevana.

Õpilane on saanud 3 aineõpetaja soovituse.

Eeskujuks kaasõpilastele oma töökuse ja viisaka käitumisega.

 

Deborah Šapovalov

KJG Ida-Virumaa noorte omaloomingu konkurss. 

Emakeeleolümpiaadi piirkondlik voor 2. koht.

Õpilane on aktiivselt silma paistnud tunnivälistes tegevustes kaastegevana. 

 

Rita Razvarova

Virumaa matemaatikavõistlus meeskondlik 2. koht. 

Viie kooli võistlus. 

Jõhvi Gümnaasiumi 10. klasside kõnekonkurss "Kui ma oleksin Eesti haridusminister, siis..." 2. koht. 

Maakondlik eesti keele kui teise keele olümpiaad 2. koht. 

Spontaanse kõne võistlus 2020, publiku lemmik.

Eeskujuks kaasõpilastele oma töökuse ja viisaka käitumisega.

Õpilane on saanud 5 aineõpetaja soovituse.

 

Daniil Sergejev

VKG põlevkiviteemaline esseekonkurss. 

Õpilane on aktiivselt silma paistnud tunnivälistes tegevustes kaastegevana. 

Õpilane on eeskujuks oma pühendumuse ja tõsise suhtumisega õppetöösse.

Õpilane on saanud 5 aineõpetaja soovituse.

 

Jevgenia Amelina

"Mis? Kus? Millal?" 26. hooaja 1. mäng 1. koht ja 2. mäng 1. koht ja 3. mäng 1. koht ja 4. mäng 2. koht ja 5. mäng 1. koht ja 6. mäng 1. koht. 

"Brein-Ring" 26. hooaja 1. mäng 1. koht ja 2. mäng 2. koht ja 3. mäng 2. koht ja 4. mäng 2. koht ja 5. mäng 2. koht ja 6. mäng 2. koht. 

Keemiaolümpiaadi piirkondlik voor 3. koht. 

Vene keel emakeelena olümpiaadi vabariiklik voor 12. koht.

Õpilane on eeskujuks oma pühendumuse ja tõsise suhtumisega õppetöösse.

 

Anna Derdessova

Jõhvi Gümnaasiumi 10.klasside kõnekonkurss "Kui ma oleksin Eesti haridusminister, siis..." publikulemmik. 

Õpilane on eeskujuks oma pühendumuse ja tõsise suhtumisega õppetöösse.

Õpilane on saanud 3 aineõpetaja soovituse. 

 

Maksim Gaponenko

"Mis? Kus? Millal?" 26. hooaja 1. mäng 1. koht ja 2. mäng 1. koht ja 3. mäng 1. koht ja 4. mäng 2. koht ja 5. mäng 1. koht ja 6. mäng 1. koht. 

"Brein-Ring" 26. hooaja 1. mäng 1. koht ja 2. mäng 2. koht ja 3. mäng 2. koht ja 4. mäng 2. koht ja 5. mäng 2. koht ja 6. mäng 2. koht. 

Keemiaolümpiaadi piirkondlik voor 2. koht. 

Matemaatikaolümpiaadi piirkondlik voor 1. koht.

Õpilane on eeskujuks oma pühendumuse ja tõsise suhtumisega õppetöösse.

 

Sofja Tšerkassova

"Mis? Kus? Millal?" 26. hooaja 1. mäng 1. koht ja 2. mäng 1. koht ja 3. mäng 1. koht ja 4. mäng 2. koht ja 5. mäng 1. koht ja 6. mäng 1. koht. 

"Brein-Ring" 26. hooaja 1. mäng 1. koht ja 2. mäng 2. koht ja 3. mäng 2. koht ja 4. mäng 2. koht ja 5. mäng 2. koht ja 6. mäng 2. koht. 

Keemiaolümpiaadi piirkondlik voor 1. koht.

Õpilane on eeskujuks oma pühendumuse ja tõsise suhtumisega õppetöösse.

 


2019/2020 õppeaasta silmapaistvad õpilased 11. klassides on:

Kaur Kullamäe

Piirkondlikul ajaloo olümpiaadil III koht.

XVII Vabariiklikul Koolinoorte mälumängul Ida-Virumaa eelvoorus osalemine.

Õpilane on saanud 4 õpetaja soovituse.

Eeskujuks kaasõpilastele oma töökuse, pühendumuse ja käitumisega.

 

Helger Orel

XVII Vabariiklikul Koolinoorte mälumängul Ida-Virumaa eelvoorus osalemine.

Vabariiklikul geograafiaolümpiaad 17. koht.

Õpilane on aktiivselt silma paistnud tunnivälistes tegevustes kaastegevana. 

Õpilane on saanud 3 õpetaja soovituse. 

Õpilane on eeskujuks oma pühendumuse ja tõsise suhtumisega õppetöösse.

 

Gerel Atheron Normak

Jõhvi Gümnaasiumi sügisjooksul 3. koht.

Etluskonkurss "Koidulauliku valgel" piirkonnavoorus 1. koht 

VKG põlevkiviteemalisel esseekonkursil osalemine.

Õpilane on aktiivselt silma paistnud tubli esinejana aktustel ja üritustel.

Õpilane on saanud 3 õpetaja soovituse.

Õpilane on eeskujuks oma pühendumuse ja tõsise suhtumisega õppetöösse.

 

Berit Marie Sügis

Emakeeleolümpiaadil piirkonnavoorus 1.koht.

VKG põlevkiviteemalisel esseekonkursil osalemine.

Õpilane on saanud 5 aineõpetaja soovituse.

Õpilane on eeskujuks oma pühendumuse ja tõsise suhtumisega õppetöösse.

 

Kerli Teder

Emakeeleolümpiaadil piirkonnavoorus 2. koht.

VKG põlevkiviteemalisel esseekonkursil osalemine.

Tõlkevõistlusel Juvenes Translatores äramärgitud töö.

Koolisõrmuse kui sümboli idee autor ja teostaja.

Õpilane on aktiivselt silma paistnud tunnivälistes tegevustes kaastegevana. 

Õpilane on saanud 3 õpetaja soovituse.

Õpilane on eeskujuks oma pühendumuse ja tõsise suhtumisega õppetöösse.

 

Aleksandr Petrov

Emakeeleolümpiaadil piirkonnavoorus 3. koht.

Loovuskonkursil "Tulevikuharidus" keeletööd 2. koht.

Õpilane on aktiivselt silma paistnud tunnivälistes tegevustes kaastegevana. 

Õpilane on saanud 7 aineõpetaja soovituse.

Õpilane on eeskujuks oma pühendumuse ja tõsise suhtumisega õppetöösse.

Aktiivne ÕE president.

 

Kirill Fatun

Viie kooli võistlus - keemia õppeaine esindamine.

Õpilane on saanud 3 õpetaja soovituse.

Õpilane on eeskujuks oma pühendumuse ja tõsise suhtumisega õppetöösse.

 

Maksim Dorš

VKG põlevkiviteemalisel esseekonkursil osalemine.

Matemaatika lahtine sügisvõistlus, Tartu teaduskool 40. koht.

Matemaatika lahtine talvevõistlus Tartu Teaduskool 29. koht.

Õpilane on saanud 5 õpetaja soovituse.

Õpilane on eeskujuks oma pühendumuse ja tõsise suhtumisega õppetöösse.

 

Denni Karin

Gümnaasiumiõpilaste digilahenduse arendusprojektis DigiTaru osalemine.

Jõhvi Vallavalitsuse tänukiri vabatahtliku töö eest koroonakriisi ajal toidupakkide kohaletoimetamisel Jõhvi valla elanikele.

Õpilane on aktiivselt silma paistnud tunnivälistes tegevustes kaastegevana. 

Õpilane on saanud 3 õpetaja soovituse.

Õpilane on eeskujuks oma pühendumuse ja tõsise suhtumisega õppetöösse.                                                                                                                                                                                 

 

Dmitri Kuznetsov

Lahtine matemaatikavõistlus 47. koht.

Virumaa matemaatikavõistlus 2. koht.

Viie kooli võistlus - matemaatika õppeaine esindamine.

Õpilane on saanud 3 õpetaja soovituse.

Õpilane on eeskujuks oma pühendumuse ja tõsise suhtumisega õppetöösse.

 

Daniel Lambing

Gümnaasiumi õpilaste digilahenduse arendusprojektis DigiTaru osalemine.

Riigigümnaasiumide võrkpalliturniiril meeskondlik 5. koht.

Jõhvi Vallavalitsuse tänukiri vabatahtliku töö eest koroonakriisi ajal toidupakkide kohaletoimetamisel Jõhvi valla elanikele.

Õpilane on saanud 4 õpetaja soovituse.

Õpilane on eeskujuks oma pühendumuse ja tõsise suhtumisega õppetöösse.

 

Veronika Toomik

Virumaa matemaatikavõistlusel 13. koht.

Viie kooli võistlusel Nõo Gümnaasiumis osalemine.

Sillamäe linna eesti keele olümpiaadil 1. koht.

Joonistusvõistlus Jõhvi Bowlingule.

Õpilane on saanud 4 õpetaja soovituse.

Õpilane on eeskujuks oma pühendumuse ja tõsise suhtumisega õppetöösse.

 

2019/2020 õppeaasta silmapaistvad õpilased 12. klassides on:

Brigita Kasemets

Bioloogia olümpiaadi piirkonnavoor III-V koht gümnaasiumiastmes.

Ajaloo olümpiaadi piirkonnavoor I koht.

"Gümnaasiumiharidus Jõhvis 100" postersessioonil osalemine.

Õpilane on oma käitumise ning suhtumisega kaaslastesse ja kooli teistele eeskujuks.

Kolm aineõpetajat on andnud soovituse õpilast tunnustada.

 

Janika Velmar

Lingvistika olümpiaad, eelvoorus 30.-34. koht, pääses lõppvooru. 

Keemia olümpiaadi piirkonnavoor II koht (12. klasside arvestuses).

Matemaatika kooliolümpiaad (osalemine).

Viie kooli võistlus (tunnustus).

Õpilane on oma käitumise ning suhtumisega kaaslastesse ja kooli teistele eeskujuks.

Õpilane on aktiivselt silma paistnud tunnivälistes tegevustes korraldaja ja kaastegevana.

Kolm aineõpetajat on andnud soovituse õpilast tunnustada.

 

Hendrik Viimsalu

Emakeele olümpiaadi piirkonnavoor I koht (12. klasside arvestuses).

Matemaatika kooliolümpiaad (tunnustus).

Jõhvi Gümnaasiumi mälumäng, II osavõistlus "Eesti. Tartu rahuleping" III koht.

Jõhvi Gümnaasiumi mälumäng, I osavõistlus "Varia" I koht.

ANM korvpallis II koht.

Õpilane on oma käitumise ning suhtumisega kaaslastesse ja kooli teistele eeskujuks.

Õpilane on aktiivselt silma paistnud tunnivälistes tegevustes kaastegevana.

Viis aineõpetajat on andnud soovituse õpilast tunnustada.

 

Oliver Villers

Emakeele olümpiaadi piirkonnavoor II koht (12. klasside arvestuses).

Matemaatika kooliolümpiaad I koht (12. klasside arvestuses).

Humanitaarteaduste õpilaskonverents HUNTS (tunnustus).

Piirkondlik geograafia olümpiaad IV koht.

ANM korvpallis II koht.

Jõhvi Gümnaasiumi mälumäng, I osavõistlus "Varia" I koht.

JG sügisjooks III koht.

Õpilane on oma käitumise ning suhtumisega kaaslastesse ja kooli teistele eeskujuks.

Õpilane on aktiivselt silma paistnud tunnivälistes tegevustes korraldaja ja kaastegevana.

Neli aineõpetajat on andnud soovituse õpilast tunnustada.

 

Robert Soidla

Best in English 2019 137. koht Eestis, 583. koht maailmas.

Maakondlik valmide lugemise konkurss I koht ja publiku lemmik.

Ülevirumaaline matemaatikavõistlus (tunnustus).

Jõhvi Gümnaasiumi mälumäng, II osavõistlus "Eesti. Tartu rahuleping" III koht.

Jõhvi Gümnaasiumi mälumäng, I osavõistlus "Varia" I koht.

ANM korvpallis II koht.

Õpilane on oma käitumise ning suhtumisega kaaslastesse ja kooli teistele eeskujuks.

Neli aineõpetajat on andnud soovituse õpilast tunnustada.

 

Gleb Šilov

Ülevirumaaline matemaatikavõistlus (tunnustus).

Matemaatika kooliolümpiaad (tunnustus).

JG sügisjooks I koht.

ANM korvpallis II koht.

Õpilane on oma käitumise ning suhtumisega kaaslastesse ja kooli teistele eeskujuks.

Õpilane on aktiivselt silma paistnud tunnivälistes tegevustes kaastegevana.

Viis aineõpetajat on andnud soovituse õpilast tunnustada.

 

Robert Pärnpuu

Best in English 2019 37. koht Eestis, 129. koht maailmas.

Jõhvi Gümnaasiumi mälumäng, I osavõistlus "Varia" I koht.

Üleriigiline veebipõhise etiketi konkurss Netikett meeskondlik II koht.

Õpilane on oma käitumise ning suhtumisega kaaslastesse ja kooli teistele eeskujuks.

Õpilane on aktiivselt silma paistnud tunnivälistes tegevustes korraldaja ja kaastegevana.

Neli aineõpetajat on andnud soovituse õpilast tunnustada.

 

Kirill Volkov

Õpilane on oma käitumise ning suhtumisega kaaslastesse ja kooli teistele eeskujuks.

Õpilane on aktiivselt silma paistnud tunnivälistes tegevustes korraldaja ja kaastegevana.

Neli aineõpetajat on andnud soovituse õpilast tunnustada.

 

Aleksandra Amelina

Keemia olümpiaadi piirkonnavoor I koht (12. klasside arvestuses). 

Füüsika olümpiaadi piirkonnavoor I koht (gümnaasiumi arvestuses).

Vene keel emakeelena olümpiaad, vabariiklik voor I koht. 

Majandus olümpiaad piirkonnavoor III koht.

VKG põlevkiviteemaline esseekonkurss III koht.

"Gümnaasiumiharidus Jõhvis 100" postersessioonil osalemine (tunnustus).

Humanitaarteaduste õpilaskonverents HUNTS (tunnustus).

Eesti koolinoorte XXVI keemia lahtine võistlus. Vanemas vanuserühmas 52. koht.

Virumaa matemaatikavõistlus II koht (gümnaasiumi arvestuses).

Viie kooli võistlus (tunnustus).

Füüsikavõistlus Kajakas 150. koht.

Lingvistikaolümpiaad (tunnustus).

Üleriigiline veebipõhise etiketi konkurss Netikett meeskondlik II koht.

Astronoomiaviktoriin "Pulsar" 72. koht (12. klasside arvestuses).

Matemaatika kooliolümpiaad II koht (12. klasside arvestuses).

Õpilane on oma käitumise ning suhtumisega kaaslastesse ja kooli teistele eeskujuks.

Viis aineõpetajat on andnud soovituse õpilast tunnustada.

 

Aleksandra Ratkovitš

Ajaloo olümpiaadi piirkonnavoor I-II koht. 

Maakondlik eesti keele kui teise keele olümpiaad I koht.

Koolisisene eesti keele kui teise keele olümpiaad I koht.

Sillamäe linna eesti keele olümpiaad II koht.

Õpilane on oma käitumise ning suhtumisega kaaslastesse ja kooli teistele eeskujuks.

Õpilane on aktiivselt silma paistnud tunnivälistes tegevustes kaastegevana.

 

Diana Ragni

Vabariiklik luuletuste lugemise konkurss III koht.

Luuletuste lugemise konkurss «Et lahkeid tundeid neis mu lüüra äratas» piirkonnavoor III koht.

Õpilane on oma käitumise ning suhtumisega kaaslastesse ja kooli teistele eeskujuks.

Õpilane on aktiivselt silma paistnud tunnivälistes tegevustes korraldaja ja kaastegevana.

Neli aineõpetajat on andnud soovituse õpilast tunnustada.

 

Kristiina Ragni

Humanitaarteaduste õpilaskonverents HUNTS (tunnustus).

Õpilane on oma käitumise ning suhtumisega kaaslastesse ja kooli teistele eeskujuks.

Õpilane on aktiivselt silma paistnud tunnivälistes tegevustes korraldaja ja kaastegevana.

Viis aineõpetajat on andnud soovituse õpilast tunnustada.

 

Danil Perednja

The International Contest The Best in English 2019 150. koht Eestis, 655. koht maailmas. 

Matemaatika kooliolümpiaad (tunnustus).

Koolisisene eesti keele kui teise keele olümpiaad III koht. 

Õpilane on oma käitumise ning suhtumisega kaaslastesse ja kooli teistele eeskujuks.

Õpilane on aktiivselt silma paistnud tunnivälistes tegevustes korraldaja ja kaastegevana.

Kolm aineõpetajat on andnud soovituse õpilast tunnustada.

 

Rodion Lehmus

Keemia olümpiaadi piirkonnavoor III koht (12. klassi arvestuses). 

Bioloogia olümpiaadi piirkonnavoor III-V koht gümnaasiumiastmes.

TTK konverents "10 000 sammu ja riivitud porgandid" (tunnustus).

Õpilane on oma käitumise ning suhtumisega kaaslastesse ja kooli teistele eeskujuks.

Neli aineõpetajat on andnud soovituse õpilast tunnustada.

 

Ka 10.-11. klasside silmapaistvad õpilased saavad osa sügisesest klassiekskursioonist. 

 

10. klasside aktuste pilte saad vaadata siitlink opens on new page, fotode autor Jacek Uustal.

11. klasside aktuse pilte saad vaadata siitlink opens on new page, fotode autor Jacek Uustal ja ka siitlink opens on new page, fotode autor Dana Kalašnikova.

Artikli juures olevate piltide autor Kadri Keerme.

 

Ilusat suvevaheaega! 

 

Kadri Keerme

huvitegevuse koordinaator

Viimati muudetud 11.06.2020.