Taimetervise aasta näitus Jõhvi Gümnaasiumis

Loomise kuupäev 12.05.2021

11. maist 21. maini saab Jõhvi Gümnaasiumis 2. korrusel tutvuda taimetervise aasta rändnäitusega. 

2020. aasta oli ÜRO Peaassamblee otsusega kuulutatud rahvusvaheliseks taimetervise aastaks. Ürituste korraldamist pikendati kuni 2021. aasta 1. juulini.

Taimetervise mõistena käsitatakse süsteemi, mille raames võetakse meetmeid, et saavutada kontroll ohtlike taimekahjustajate üle ning ennetada nende levikut uutele aladele, eelkõige läbi inimtegevuse.  Taimekahjustajate ohtlikkus seisneb selles, et nende levimine ja kohastumine põhjustab olulist majandusliku kahju, näiteks saagi või puude, sh metsa hävimist. Taimetervise aasta tähistamine annab võimaluse pöörata tähelepanu sellele, kuidas taimede hea tervisliku seisundi kaitsmine võib aidata kaasa nii nälja ja vaesuse vähendamisele, looduskeskkonna kaitsmisele kui ka üldisele majanduslikule arengule.

Taimetervise aasta korraldamise juhtorganiks on määratud ÜRO toidu- ja põllumajandusorganisatsioon (FAO) koostöös rahvusvahelise taimekaitse konventsiooniga (IPPC).

 

Kadri Keerme
huvitegevuse koordinaator

 

Viimati muudetud 12.05.2021.