Tartu Ülikooli keelepäevad lõppesid distantsõppes

Loomise kuupäev 17.04.2020

2. aprilliks planeeritud keeletehnoloogia töötuba ei suutnud kuri viirus nurjata. Tartu Ülikooli teadur Heili Orav saatis meile põhjaliku materjali ning 10.a ja 10.b õpilased said emakeelekursuse „Keel ja ühiskond“ raames igaüks omas tempos veebis leiduvate võimalustega tutvuda. Üheskoos vaadati avastused ja esilekerkinud probleemid üle online-tunnis.

 

Kui siiani oldi enamasti kursis vaid veebist leitava õigekeelsussõnaraamatu ja Google Translate´i võimalustega, avastati, et veel põhjalikumat abi pakuvad näiteks eesti keele süntesaator aadressil https://filosoft.ee/ , keeleveeb http://www.keeleveeb.ee/ ja e-keelenõu http://kn.eki.ee/ .

Suhtlemisvõimalused on leitavad http://www.dialoogid.ee/. Kinno minekuks ei suutnud Alfred seal küll ühtki soovitust anda, aga ju tema ei mõista, mis olukorda eestlased sattunud on. Ingliskeelse juturobotiga võib suhelda http://www.dialoogid.ee/ .

 

Kõik, kel tõlkimisel abi vaja, võiksid võrrelda https://translate.google.ee/ , https://www.bing.com/translator , https://translate.tilde.com/et ja https://neurotolge.ee/ võimalusi. http://peeter.eki.ee:5000/valence/ uurib aga tekstides leiduvaid emotsioone. Kohe algaval vaheajal võiks ka keelemängudeks aega leida: https://keeleressursid.ee/et/keelemangud .

 

Keeleteadus ja informaatika on kokku saanud, et vastastikku rikastuda. Töötoas osalejad tõdesid, et keeletehnoloogia arendamine eesti keeles aitab tänapäeval ära hoida meie keele hääbumist.

 

Keeletehnoloogia oli kolmas ja viimane osa Tartu Ülikooli keelepäevade loengutest-töötubadest. Eelnesid Andriela Rääbise „Suuline suhtlus: toimetulek probleemsetes olukordades" ning Madis Arukase „Eesti keel Euroopas ja maailmas“ emakeelenädalal. Õppetööd rikastavaid Tartu Ülikooli keelepäevi haridusasutustes toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

 

Foto autor Karolina Uustal

 

Dea Proode

JG eesti keele ja kirjanduse õpetaja

Viimati muudetud 17.04.2020.